Tillväxtverket

Över 160 miljoner sökta i Norrbotten och Västerbotten

Utlysning 2017:2 vid regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten innefattade totalt 17 projektansökningar - fem förstudier och tolv genomförandeprojekt. Totalt är det ansökningar för drygt 166 miljoner kronor.

Det som sticker ut i den här utlysningen är att det inkommit många ansökningar i insatsområdena fyra och fem.

Fyra ansökningar har kommit in till insatsområde fyra, Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Ansökningarna är inriktade mot energioptimering för sågverk, reducering av koldioxidgenererande aktiviteter inom samiskt näringsliv och energieffektiva transportföretag.

Inom insatsområde fem, Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, har det kommit in tre ansökningar till genomförandeprojekt.

Samtliga projekt ska nu genomgå en beredningsprocess där Tillväxtverkets handläggare kontrollerar att projektet stämmer överens med programmet, det insatsområde som projektet ansökt stöd från samt att det överensstämmer med lagligheten utifrån och att de sökande har den genomförandekapacitet som krävs. Efter det går godkända projekt upp för prioritering hos Strukturfondspartnerskapet den 6 december.

Läs hela listan med inkomna projekt