Tillväxtverket

13 prioriterade projekt i Övre Norrland

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland prioriterade 13 projekt för totalt drygt 50 miljoner kronor vid sitt sammanträde den 14 juni.

Det 13 prioriterade projekten var samtliga ansökningar om stöd, i utlysning 2017:1, i Norrbottens och Västerbottens län till en summa av 50 093 970 kronor.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Förteckning över de 13 projekten hittar du på sidan Övre Norrland/Inkomna ansökningar

Tillväxtverket är förvaltande myndigheter för Europeiska regionala utvecklingsfonden och är den myndighet som tar emot ansökningar om EU-medel och gör en laglighetsprövning. De ansökningar som godkänns går sedan upp för prioritering.

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är en av åtta partnerskap i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionala strukturfondsprogrammet. Tillväxtverket fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapets prioritering.