Tillväxtverket

Låna en handläggare i Karlskrona!

Tänker du söka stöd i Skåne-Blekinges kommande utlysning? Välkommen att boka en timmes rådgivning 2 juni med Tillväxtverkets handläggare, ekonomer och Region Blekinges projektcoacher. Programmet Skåne-Blekinge öppnar en ny utlysning den 31 maj.

Det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge bidrar till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne och Blekinge som utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Läs mer om programmet Skåne-Blekinge  

Vem kan söka?

Ni som söker stödet ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare.

För vad kan vi söka?

Mer specifik information om innehållet i utlysningen kommer i samband med att den publiceras.

Innovation

  • Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat.
  • Ökad regional innovationsförmågan med fokus på regionens strategiska områden.

Koldioxidsnål ekonomi

  • Minska klimatpåverkan genom att företag inom alla sektorer och offentlig sektor ökar sin användning av förnybar energi och samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.
  • Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare.

Bredband

  • Förbättra möjligheten för tillgång till bredband.

Hållbar stadsutveckling med fokus på Malmö

  • Fler innovationer som svar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.
  • Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Hur bokar jag en tid?

För att boka en tid ska du fylla i blanketten Tidig projektidé
Skicka blanketten senast den 26 maj till handläggaren Lorraine Jonis. Lorraine kontaktar dig sedan för att boka en tid.

Var kommer mötet att hållas?

I Region Blekinges lokaler på Valhallavägen 1, plan 3 i Karlskrona

Kontakt

Lorraine Jonis
Handläggare Skåne-Blekingeprogrammet