Tillväxtverket

Hur frigör vi kraften i digitaliseringen?

Vill du få feedback på en projektidé som syftar till att öka den digitala mognaden hos företag i Jämtland eller Västernorrland? Eller vill du få nya idéer kring hur just din organisation kan främja digitalisering i företag? Välkommen till Tillväxtverket i Östersund den 1 februari 2017.

Programmet

10.30-11.00 Kaffe 

11.00 Tillsammans gör vi skillnad!
Du känner företagen i ditt län – Tillväxtverket kan bidra med kunskap och finansiering för ökad digitalisering.
Lars Wikström, chef för Tillväxtverkets avdelning Regioner och operativ chef för nio EU-program som Tillväxtverket förvaltar.

11.15 Hur frigör vi kraften i digitaliseringen?
Lena Carlsson, Tillväxtverkets digitaliseringsstrateg.

11.50 Digitalisering för ökad attraktionskraft i Jämtland och Västernorrland
John Wallon, enhetschef och ansvarig för Tillväxtverkets arbete med Regionala strukturfondsprogrammet i Mellersta Norrland.

12.15-13.15 Lättare lunch

13.15-15.00 Vad gör Tillväxtverket?
Följande insatser presenteras.

  • Startup-Sweden. Boot Camp för digitala startups från hela landet.
  • Affärsutvecklingscheckar. Stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att vara på  digitaliseringens möjligheter.
  • Digilyft. Stimulerar digitalisering i industriföretag och industrinära tjänsteföretag.
  • Utveckling av e-tjänster för ett bättre näringslivsklimat - smidigare handläggning på lokal nivå.

15.00-16.00 Testa din projektidé!
Möjlighet till samtal om projektidéer och fortsatt arbete framåt

Anmäl dig här till - Hur frigör vi kraften i digitaliseringen?länk till annan webbplats

Har du frågor?

Frågor angående innehållet för dagen
kontakta Daniel Fahlander 08-681 96 64

Praktiska frågor
kontakta Inger Renfors-Marklund 08-681 65 85

Väl mött!

Läs mer om Tillväxtverkets arbete med digitalisering