Tillväxtverket

14 prioriterade projekt och 147 miljoner kronor

Totalt prioriterades 14 ansökningar i Norrbottens och Västerbottens län när Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland sammanträdde den 15 december. De prioriterade ansökningarna omfattar totalt ca 147 miljoner kronor och täcker samtliga insatsområden inom programmet.

Se hela listan med prioriterade projekt i ansökningsomgång 2016:2

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län.

Processen för prioritering och beslut

Tillväxtverket är förvaltande myndigheter för den regionala fonden och är den myndighet som tar emot ansökningar om EU-medel och gör en laglighetsprövning. De ansökningar som godkänns går sedan vidare för prioritering av Strukturfondspartnerskapet.

Partnerskapet i Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige som har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till regionala strukturfondsprogrammet. Tillväxtverket fattar de formella besluten i enlighet med Strukturfondspartnerskapets prioritering.