Tillväxtverket

Metoder anpassade efter mångfald

Projektet Krenova III i Skellefteå har beviljats stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Projektledare Stina Berglund och Emilie Sjölund, som är projektkoordinator, tog emot Tillväxtverket för ett studiebesök i oktober. 

Krenova stöttar företagare inom kulturella och kreativa näringar

Krenova har funnits sedan 2008 och har successivt utvecklat en metod för att affärsmässigt stötta företagare inom kulturella och kreativa näringar. Krenova är en inkubator för den kreativa och kulturella sektorn och genom att utveckla en regional affärsstödjande struktur ska projektet främja utvecklingen av nya företag och stärka befintligt företagande i kulturella och kreativa näringar. Som en del i detta erbjuder projektet inkubatorsplatser till 12 företag per år under de tre år som projektet pågår.

Det stöd som projektet erbjuder är behovsbaserat och kompenserar glapp som finns hos dessa näringar gentemot det traditionella innovationssystemet, som är baserat på utveckling av tillväxtföretag inom industrin bland annat.

Sedan hösten 2015 är Krenovas verksamhet placerad i Skellefteå, Lycksele och Arvidsjaur¨från att tidigare varit etablerat i Umeå och Luleå.

Tillväxtverket på besök hos projektet Krenova

Tillväxtverket på besök hos projektet Krenova

Inkubatorer från vitt spridda områden

Under studiebesöket berättade Stina Berglund om projektets framskridande och att de har full beläggning. Företagarna i inkubatorn representerar vitt spridda områden, de kommer från kulturområden som cirkuskonst, skådespeleri och textilkonst. Könsfördelningen hos de medverkande inkubatorerna är den motsatta om man ser till näringslivet i stort. Inom inkubatorn är cirka 70 procent kvinnor och 30 procent är män. Detta speglar de kulturella och kreativa näringar bra då siffran är relativt generell inom hela området.

Coachning och utbildning

Under tiden som företagare deltar i projektet erbjuds de individuell coachning och utbildning i entreprenörskap. De har också tillgång till affärssystem och möjligheter att skapa nya kontakter och nätverk. I projektet är det viktigt att kunna individanpassa utbildningarna och stötta deltagarna på olika sätt då det är företagare från så spridda områden, men lyfter samtidigt vikten av att eftersträva mångfald och det kräver ett dynamiskt och nytt angreppssätt.

En bransch på frammarsch

- Det är intressant att se på de resultat som uppstår genom att låta mångfald och jämställdhet få ta en aktiv del i projekten. Generaliseringar och traditionella angreppssätt fungerar bra i många processer men man kan inte fortsätta göra på samma sätt som man alltid har gjort och förvänta sig annorlunda resultat. Därför är det intressant att se hur projektet individanpassar processen för att fungera på en mer diversifierad grupp. Det i sin tur ger metoder för tillväxt i en bransch på frammarsch, säger Sean Black från Tillväxtverket som handlägger projektet.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd av Skellefteå kommun, Lycksele kommun och Arvidsjaur kommun. Projektägare är Region Västerbotten.