Tillväxtverket

Stort intresse kring utvärdering och lärande

Drygt 80 intresserade kom när Tillväxtverket anordnade ett seminarium kring utvärdering av regional tillväxtpolitik. Åhörarna fick höra om hur de regionalt utvecklingsansvariga och Tillväxtverket ser på utvärdering och lärande.

Bild på Frida Andersson

Frida Andersson, Analysenheten på Tillväxtverket

Inledningsvis presenterade Frida Andersson från Tillväxtverkets Analysenhet hur Tillväxtverket ser på utvärdering av regional tillväxtpolitik generellt samt hur arbetet med utvärdering inom Regionala fonden ser ut mer specifikt. Syftet med utvärderingar, enligt EU kommissionens förordning, är att förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande samt att bedöma deras effektivitet och verkan.

Tillväxtverket använder sig av programöverskridande tematiska utvärderingar för att utvärdera sina program. Hur utvärdering av projekt ska ske beror på vilken typ av projekt det är samt hur stort projektet är, berättade Frida Andersson. Men samtliga projekt ska utvärderas under den pågående programperioden. Frida betonade vikten av att projekten verkligen använder utvärderingarna så att de inte blir hyllvärmare.

Bild från seminariet

Mattias Larsson, Handläggare på Tillväxtverket i samspråk med Per-Erik Andersson från Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Katarina Molin från Region Västerbotten och Per-Erik Andersson och Monica Lejon från Länsstyrelsen i Norrbottens län representerade de regionalt utvecklingsansvariga. Bland annat visade de utvärderingsmodeller och processer för utveckling som används inom deras verksamheter. De berättade också om de utvecklingsarbeten som pågår inom regionen och framtida rapporter.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner om metoder, upphandling och lärande samt en avslutande allmän slutsummering.

Bild av Inga-Greta Ekblom

Inga-Greta Ekblom, handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå.

Inga-Greta Ekblom, från Tillväxtverket regionala enhet Övre Norrland var den som höll ihop dagen och hon var nöjd med det stora intresset.

- Det är roligt med ett så stort intresse och bred representation från hela regionen. Det är deltagare från både Västerbottens län och Norrbottens län, projektägare, regionalt utvecklingsansvariga, strukturfondspartnerskapets ledamöter och sekreterare, utvärderare och projektledare.

Dagens träff är den första utav flera vi anordnar under projektperiod och det är inspirerande att det redan från start är så stort intresse.