Tillväxtverket

Nya satsningar inom livsmedel, turism och
innovativt företagande

Att göra verkstad av idéer och skapa nätverk runt företagande är några av målen i de EU-projekt som kommer starta under året. Nu är det klart, ytterligare 8 projekt har beviljats stöd från det regionala EU-programmet för att lyfta näringslivet och skapa sysselsättning i Västsverige.

Det regionala EU-programmet för Västsverige har totalt cirka 450 miljoner kronor att investera i näringslivsfrämjande projekt under åren 2014-2020. Tidigare har 21 projekt beviljats medel och nu har ytterligare projekt prioriterats för att få stöd från det regionala EU-programmet.

Insatser inom livsmedelssektorn – för bättre smak!

Två av projekten som prioriterats arbetar med livsmedelssektorn på olika sätt. Ett av dem kommer drivas av Nordic Taste and Flavour Center, som är en del av SP Food and Bioscience. Syftet är att skapa samverkan inom livsmedelssektorn och öka kunskapen om smak. Företag kommer få möjligheter att ta del av workshops och rådgivning och tanken är att skapa ett ”sensoriskt språk” för att bättre kunna beskriva smaker och matupplevelser.

Norra Bohuslän satsar på besöksnäring

Det ska lukta fisk i Bohuslän, sägs det, och det är också målet för en ny satsning inom besöksnäring. Företag kommer få tillgång till en innovationsarena med nätverk, workshops och rådgivning för att skapa ett hållbart maritimt näringsliv.

Checkar för innovativa hallänningar

För att företag enklare ska kunna ta sina idéer till marknaden driver Region Halland ett projekt med FoU-checkar. Det innebär att företag kan ansöka om stöd för att köpa in forskningstjänster. Det ska ge företag möjlighet att bättre konkurrera internationellt och bli mer hållbara.

Vill du veta mer om projekten?

Mer information om beviljade projekt finns i Tillväxtverkets projektbank.

Du kan också kontakta Tillväxtverkets kontor i Göteborg.