Tillväxtverket

Klimatsynk – samverkan inom koldioxidsnål ekonomi

Klimatsynk är ett initiativ från Tillväxtverket, att samordna alla beviljade EU-projekt som arbetar för en mer koldioxidsnål ekonomi. Den 25 maj genomfördes den första nationella projektledarträffen och tre västsvenska projekt deltog.

Bild från projektledarträff Klimatsynk

Längre fram kommer det också att genomföras fler projektledarträffar,
spridningskonferenser och stöd för marknadsföring till projekten bland annat.

Syftet med Klimatsynk är att uppnå synergier, undvika överlappningar och öka lärandet mellan regioner och mellan regional och nationell nivå. Projektet håller på fram till år 2020 och finansieras genom EU-stöd från Nationella regionalfondsprogrammet och medfinansieras av Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Klimatsynk arrangerar bland annat träffar för projektledare som driver EU-projekt för en mer koldioxidsnål ekonomi, vilket motsvarar projekt som fått stöd från insatsområde 3 i det västsvenska programmet. Den 25 maj genomfördes en av de första träffarna, med syfte att projektledarna skulle träffas och att fånga upp behov hos projekten.

Översikt över insatser för en koldioxidsnål ekonomi

Träffen inleddes med en presentation över insatser där företag och organisationer kan söka stöd för att satsa på miljö- och klimatprojekt. Bland annat var Naturvårdsverket på plats och pratade om Klimatklivet
länk till annan webbplats
Tillväxtverket berättade om Swedish cleantechlänk till annan webbplats och Startup Sweden.

Projektledarträffar för samverkan och lärande

Projektledarna presenterade sig i tematiskt indelade grupper och gav en översiktlig bild av sin verksamhet och det visade sig att det fanns flera gemensamma nämnare. Till exempel var det flera som arbetade med förnyelsebara material med skogen som basråvara och flera hade kopplingar till materialutveckling inom vården. Det hölls också en workshop där projektledarna lyfte hur de såg att Klimatsynk kunde stötta dem i deras projekt.

Tre projekt från Västsverige deltog

I Västsverige är det tre projekt som beviljats medel inom insatsområde 3:

  • Arena för Grön Tillväxt. Projektet arbetar med bioekonomi och att utveckla idéer och innovationer i företag och drivs av Region Hallandlänk till annan webbplats.
    Mer information finns på projektets webbplatslänk till annan webbplats.
  • MatCh, det västsvenska material- och kemiklustret. Projektet drivs av Johanneberg Science Park.länk till annan webbplats Inom klustret samverkar aktörer från näringslivet, forskningssidan och det offentliga med den övergripande ambitionen att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt.
    Mer information om projektet MatChlänk till annan webbplats.
  • Wargön Innovation, ett projekt som syftar till att bygga upp en plattform för innovation av bland annat skogsråvara, det drivs av Innovatumlänk till annan webbplats.
    Mer information finns på Wargöns webbplatslänk till annan webbplats.

Läs mer om Klimatsynk och insatserna för en koldioxidsnål ekonomi.