Tillväxtverket

Hanteringen av förstudier blir snabbare

Ansökningar om förstudier till det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna kommer att hanteras snabbare utanför ordinarie ansökningsomgångar. Det här bör kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.

En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för ansökningsomgången samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Småland och Öarna.

En utvärdering av storleken på det totala beloppet för förstudier görs löpande vid ordinarie strukturfondspartnerskapsmöte och i enlighet med de beslutsmöjligheter som anges i arbetsordningen.

Förstudierna ska:

  • pågå maximalt 9 månader
  • kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

Förändringen sker efter önskemål från projektägare och regionala utvecklingsaktörer. De förstudier som prioriterats och beslutats för perioden kommer att redovisas vid strukturfondspartnerskapets nästa möte.