Tillväxtverket

Regional riskvillighet och robusthet

Är vi redo? Temat för Reglabs Årskonferens 2016 var regional riskvillighet och robusthet. Hur rustar sig våra svenska regioner för att hantera kriser i en osäker värld där flyktingströmmar, klimatförändringar och eurokriser är några av utmaningarna som påverkat den regionala vardagen under de senaste åren.

Årets konferens arrangerades i Tylösand den 10-11 februari och de 300 deltagarna fick lyssna till en mix av globala spanare som presenterade ett antal risker som vi kan komma att möta framöver. Deltagarna medverkade också i diskussioner kring resilienta (hållbara) organisationer och vad det egentligen innebär.

Bild från konferensen över deltagare och talare

I förgrunden: Malin Ylinenpää, Tillväxtverket Övre Norrland, Bo-Josef Eriksson, dagens värd samt Sverker Lindblad från Näringsdepartementet under slutsammanfattningen.

Programmet innehöll också lite mer lättsamma inslag, som ett rollspel om social sammanhållning och flernivåstyrning.

Utmaningar för Sverige och svenska myndigheter

Malin Ylinenpää, som deltog från Tillväxtverkets Luleåkontor, passade bland annat på att lyssna på och delta i diskussioner kring hur OECD ser på Sveriges utmaningar när det gäller framtida kompetensförsörjning. Hur vi på myndigheterna bör gå tillväga för att hantera avvägningen mellan risk och innovation i förhållande till de lagar, regler och förvaltningstraditioner som vi lyder under och hur förmågan till ekonomisk förnyelse ser ut för regionen i jämförelse med tidigare år.

Det här är Reglab

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling där regioner, myndigheter, forskare och andra aktörer samlas för att fördjupa de regionala analyserna och lära av varandra. Tillväxtverket är en av Reglabs 24 medlemar, övriga medlemmar består av de 21 länen, Vinnova samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).