Tillväxtverket

Aktuellt

Aktuella artiklar från Tillväxtverkets EU-program

 • 2017-03-08

  Lärdomar och metoder för en inkluderande skog

  Välkommen att ta del av lärdomar och metoder för jämställdhet och jämlikhet i skogssektorn som avslutning på projektet ”Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan”.
  Läs hela artikeln
 • 2017-02-21

  RegioStars Awards 2017

  Nominera ert projekt till EU-kommissionens tävling RegioStars Award 2017. Tiden för anmälan är öppen till och med den 10 april.

  Läs hela artikeln
 • 2017-02-13

  Ansökningar för drygt 58 miljoner i Övre Norrland

  Totalt kom 14 ansökningar in till den regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten under de två senaste utlysningarna, där den ena hade inriktningen mot bredband. Det sammanlagda beloppet fö...
  Läs hela artikeln
 • 2017-01-13

  Sökes - goda exempel på integrerad hållbar stads­utveckling

  Mellan 5 december och 31 mars kan du skicka in ett exempel på hur din stad har arbetat med integrerad hållbar stadsutveckling. Det här sker inom ramen för Interregprogrammet URBACT. Efter utlysningsti...
  Läs hela artikeln
 • 2016-12-22

  Dialogmöte om smart speciali­sering

  Hur ser glesbygdens speciella förutsättningar ut och vilket processtöd behöver regionala aktörer för att nå framgång i arbetet med smart specialisering? Hur kan universitet, forskning, kluster och pla...
  Läs hela artikeln
 • 2016-12-16

  14 prioriterade projekt och 147 miljoner kronor

  Totalt prioriterades 14 ansökningar i Norrbottens och Västerbottens län när Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland sammanträdde den 15 december. De prioriterade ansökningarna omfattar totalt ca ...
  Läs hela artikeln
 • 2016-10-21

  Metoder anpassade efter mångfald

  Projektet Krenova III i Skellefteå har beviljats stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Projektledare Stina Berglund och Emilie Sjölund...
  Läs hela artikeln
 • 2016-09-23

  Stort intresse kring utvärdering och lärande

  Drygt 80 intresserade kom när Tillväxtverket anordnade ett seminarium kring utvärdering av regional tillväxtpolitik. Åhörarna fick höra om hur de regionalt utvecklingsansvariga och Tillväxtverket ser ...
  Läs hela artikeln
 • 2016-09-15

  Inspireras av våra EU-projekt!

  I alla våra regionalfondsprogram runt om i landet pågår inspirerande projekt som har fått EU-stöd.
  Läs hela artikeln
 • 2016-09-06

  EU-projektet Bridge – finalist i RegioStars 2016

  Projektet Bridge, som delfinansieras genom det regionala strukturfondsprogrammet Västsverige, har gått till finalen i kategorin ”Smart tillväxt” i EU-kommissionens tävling RegioStars. 
  Läs hela artikeln