Tillväxtverket
eu-logotyp

Aktuellt

Aktuella artiklar från Tillväxtverkets EU-program


 • Upphandling av regionalt riskkapital

  Via medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillhandahåller Tillväxtverket finansieringsinstrument för att stödja utvecklingen i små och medelstora företag i hela landet. En ny juridisk analys fastslår krav på upphandling av finansieringsi...

 • Cybersäkerhet och attraktiv industri i årets Europa i min region

  En interaktiv plattform för utbildning i cybersäkerhet, ett seminarium om hur du blir en säkrare chef och en film om vapenvåld kopplat till kriminella miljöer. Det är ett axplock av vad årets Europa i min region erbjuder.


 • Vad går EU-finansieringen till i Sverige?

  Vad händer med EU:s finansiering i Sverige? Vilken utveckling sker? Och vilka konsekvenser har pandemin haft på insatserna? Den här rapporten ger en bild av vad många miljarder kronor har hamnat i Sverige under en sjuårsperiod.

 • Testa din projektidé!

  Just nu har Skåne-Blekingeprogrammet en öppen utlysning för förstudier som ska förbereda projekt inför kommande EU-programperiod.

 • Nya React -projekt i Övre Norrland

  Sex projekt får ta del av de 31 miljoner kronor som fanns att söka inom React-EU Övre Norrland. Alla projekt ger stöd till företag som drabbats hårt av den pågående pandemin.

 • Vad har hänt med EU-pengarna i mellersta Sverige?

  Sedan 2014 har EU:s regionalfond och svenska regionala aktörer investerat många miljoner kronor för att bidra till hållbar tillväxt i regionerna. Men vad har hänt med pengarna? Vad har de genererat för resultat?


 • Regionalfondens bidrag till utveckling - Norra Mellansverige

  Vilka regionala utmaningar finns i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län? Och hur hjälper projekten inom Regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige till att stävja dem? Den här rapporten ger en bild av hur pengarna har använts och vad de har bidragit...

 • Regionalfondens bidrag till utveckling - Östra Mellansverige

  Vilka regionala utmaningar finns i Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län? Och hur hjälper projekt inom Regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige till att stävja dem? Den här rapporten ger en bild av hur pengarna har använts...

 • Hur bidrar Regionalfonden Stockholm till Agenda 2030?

  Regionalfondsprogrammens projekt ska jobba med innovativa insatser för att lösa utpekade regionala utmaningar. Men hur mappar insatser och projekt mot FN:s globala mål i Agenda 2030? Det tog programmet Stockholm reda på.


 • Så kan akademin skapa nytta i Regionalfonden 2021–2027

  Vilka hinder och möjligheter har universitet och högskolor att verka inom EU:s regionalfond? Vad menar vi med tillämpad nytta? Det är några av frågorna som tas upp i rapporten "Så kan akademin skapa nytta i Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021...

 • React-EU ska bidra till omställning i pandemin 

  Insatsen ska bidra till att Sveriges företag och regioner kan återhämta och ställa om för att möta effekterna av coronapandemin.

 • Ny resultatsida ska visualisera nyttan med EU

  Hela tiden genererar Regionalfondens projekt resultat. Fler än vi som förvaltande myndighet hinner med att berätta om. Men många fångar vi upp tack vare de som arbetar med våra åtta Regionalfondsprogram och det Nationella strukturfondsprogrammet. En ...

 • Nyttiggörande­kapacitet - så går forskning från labb till nytta

  Många av framtidens utmaningar kan mötas med hjälp av forskning och innovation. Gränser kan flyttas för vad som är möjligt för att nå en framtida hållbar utveckling. Men hur ser vägarna framåt ut? Och hur gör vi forskningsresultat tillgängliga i mer ...