Tillväxtverket
eu-logotyp

Aktuellt

Aktuella artiklar från Tillväxtverkets EU-program


 • Mitt Europa 2020 blir en digital kampanj

  Driver ni ett EU-projekt? Vill ni vara med och visa upp er verksamhet och samtidigt synas i ett sammanhang som lyfter EU:s och svenska regioners satsningar för samhällsutveckling? Nu är det dags att anmäla ditt projekt till kampanjen Mitt Europa som ...

 • Se filmen om arbetet med ERUF:s programteori

  Under hösten arbetade regionerna, Tillväxtverket och ytterligare några myndigheter med att ta fram en programteori för de nya regionalfondsprogrammen. Arbetet dokumenterades och nu kan du se den färdiga filmen som beskriver processen och resultatet s...

 • ”Skillnaden hade kunnat varit konkurs”

  Hur kan vi både rädda klimatet och affären? Carola Nilsson som driver Hotell Hammarstrand i östra Jämtland berättar i podden Öka takten om vilken bra affär det varit för hennes verksamhet att effektivisera energiförbrukningen.

 • Tillväxtverket utses till förvaltande myndighet för nytt EU-program 

  Tillväxtverket utses till förvaltande myndighet för den nya Fonden för en rättvis omställning, FRO, som ska genomföras under programperioden 2021-2027.  -Väljer man att se bortom coronakrisen är den nya fonden ett mycket viktigt och bra instrument fö...

 • Mitt Europa skjuts upp till september

  På grund av coronaviruset skjuts den årliga informationskampanjen Mitt Europa upp. EU-kommissionen står bakom rekomendationen och i nuläget bedöms det som en onödig risk att skapa evenemang och samla folk.

 • Resultat och nyttor inom Regional­fonden i Stockholm

  Den här portföljanalysen gör en ansats att identifiera de resultat och nyttor som Europeiska regionala utvecklingsfondens program i Stockholm har bidragit till.

 • Nya projekt inom Övre Norrland

  Den 11 december höll Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland möte där 24 nya projekt prioriterades. Ytterligare ett projekt prioriterades under förutsättning att medel blir tillgängliga.

 • Eruf-projekt kan möjlig­göra laddning av elflygplan i Halmstad

  Laddning av elflygplan kan bli verklighet på flygplatsen i Halmstad inom fem-tio år. Det är en av de saker som man arbetar med i projektet Grön flygplats där Halmstad city airport är en av 23 svenska regionalflygplatser som deltar.

 • ERUF-projektet Framtidens Järnväg har fått
  innovationspris

  Projektet, som är finansierat av EU-programmet Småland och öarna, har målet att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv kring teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning. På så sätt ska det utveckla konkurrenskraft och tillväxt hos ...

 • Analys identifierar nyttorna med EU-programmet Östra Mellansverige

  Syftet med analysen är att sprida resultaten med programmet. Den är också ett verktyg för strategisk planering av det fortsatta genomförandetav programmet.

 • Analys identifierar nyttorna med EU-programmet Norra Mellansverige

  Syftet med analysen är att sprida resultaten med programmet. Den är också ett verktyg för strategisk planering av det fortsatta genomförandet av programmet.