Tillväxtverket
Två kvinnor och en man diskuterar framför en whiteboard-skärm.

Affärsutvecklings­checkar

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Under 2021 finns ingen möjlighet att söka Affärsutvecklingscheckar under tidigare form. Tillväxtverket förbereder för nya möjligheter och kommer uppdatera informationen på webben så snart som möjligt.