Tillväxtverket

Andra aktörer

Tillväxtverket stöder departement, myndigheter, länsstyrelsen och kommuner i arbetet med att förenkla och förbättra för företag.

Statistik

Här hittar du statistik om företagande, turism och regional utveckling. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Kvinna arbetar i ett växthus.

Stöd i ditt regelarbete

Vi bidrar med stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet i form av rådgivning, utbildning, metoder och verktyg.

Naturlandskap

Klimatsynk

Nationellt samarbete för energi och klimat. Effektiv energianvändning - en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle.

Hand som skriver på papper.

Våra remissvar

Ta del av myndighetens ställningstaganden i olika frågor. Här hittar du våra remissvar inom olika områden.