Tillväxtverket

Vi som arbetar med besöksnäring

Det är vi som arbetar med frågor inom turism och besöksnäringen på Tillväxtverket.

Marie Gyllenberg
Koordinator besöksnäring, kunskapsutveckling, samverkansarena för besöksnäring

Pernilla Nordström
Destinations- och platsutveckling,
regional samverkan, nationella regionalfonden, kulturturism

Linnéa Ax
Affärsutveckling företag, investeringsstöd turism, naturturism

Erika Rosander
Besöksnäringens myndighetsgrupp, 
internationell och nationell samverkan

Karl Frykholm
Affärsutveckling företag, nationella regionalfonden, investeringsstöd turism

Sanna Berg
Kunskapsutveckling, stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, stora turismpriset

Carin Persson
Hållbarhetsfrågor, destinations- och platsutveckling, internationell samverkan

Nina Dahlman
Affärsutveckling företag, naturturismcheckar

Christina Brorsson-Juopperi
Investeringsstöd turism

Emma Flod
Samordning och utveckling, besöksnäringens myndighetsgrupp, hållbarhet

Fredrik Junkka
Turismstatistik     

Kontakt

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se