Tillväxtverket
Mountainbikeåkare som åker i skog

Utveckla infrastruktur för turism

Tillväxtverket ger under åren 2021-2024 investeringsstöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism. Stödet förmedlas via utlysningar.

Infrastruktur för vandring och mountainbike prioriteras

Investeringsstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram (delåtgärd 7.5, fokusområde 6b), för vilket Jordbruksverket är förvaltande myndighet. Tillväxtverkets prioritering för stödet är besöksmålsutveckling inom natur- och kulturturism med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Prioriteringen motiveras med att intresset för vandring och mountainbike är stort och växande, både bland inhemska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige. För att fler naturturismföretag ska vilja, kunna och våga utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva leder som möter besökares behov och förväntningar. En samordning kring leden behöver ske på ett strukturerat sätt med ett långsiktigt perspektiv. 

Viktigt att se till helheten

En investering med detta stöd ska se till alla delar i den turistiska leveranskedjan, från transporter och infrastruktur till erbjudanden om att bo, äta och göra. Det räcker inte att själva leden är säkerställd. Besökare efterfrågar och förväntar sig en helhetslösning kopplat till resmålet. Därför är det av stor vikt att aktörer på olika nivåer samverkar och utvecklar långsiktigt hållbara lösningar tillsammans.

En välfungerande turistisk infrastruktur utgör basen för besöksnäringsföretagens produktutveckling. Kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder och attraktiva kulturella besöksmål innebär stora möjligheter för företagande och bidrar till att fler företag vill, kan och vågar satsa.

Utlysningar

En första utlysning genomfördes november 2021 - januari 2022.

Läs om alla 16 beviljade projekt

Nästa utlysning är öppen 1 november 2022 – januari 2023 med följande prioriteringar:

  • Investerar i hållbara leder som har långsiktiga förutsättningar för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
  • Investerar i leder som utgör en reseanledning. Projekten ska vara en del av en plats- eller destinationsutveckling som skapar helhetslösningar för besökare (det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra) och allmänheten.
  • Tydligt inkluderar regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare och andra relevanta aktörer.

Till utlysningen Investera i leder i landsbygder

Guide för ansökan om stöd (PDF) Pdf, 1.7 MB.

Frågor och svar om utlysningen (PDF) Pdf, 287.6 kB.

Kunskap om ledutveckling

Naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland internationella besökare. I vår kunskapsbank samlar vi verktyg, stöd och guider för alla som jobbar med naturturism, inklusive ledutveckling.

Kunskapsbank för turism och besöksnäring - Naturturism

Kontakt

E-post: turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se

Antonio Tolj
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Karl Frykholm
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

EU-logga