Tillväxtverket

Regerings­uppdrag för en hållbar besöksnäring

Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket fått ett regeringsuppdrag som inkluderar tre delar.

De tre delarna är:

 1. Förbättrad statistik, analys och kunskap.
 2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag samt främjande av ekoturism.​
 3. Hållbar produkt- och platsutveckling inklusive möten och evenemang​.

Förbättrad statistik, analys och kunskap

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi för att:

 • Ta fram och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring.
 • Ta fram ett nationellt kunskapsstöd där vi ska utveckla, samla och sprida kunskap till besöksnäringens aktörer.
 • Följa upp hållbarhet i besöksnäringen.

Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med att:

 • Främja företagens produktutveckling och förmåga att utvecklas och ställa om sin verksamhet.
 • Särskild satsning mot ekoturism.
 • Underlätta företagens myndighetskontakter - vidareutveckla verksamt.se

Hållbar produkt- och platsutveckling

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med:

 • Att bidra till platsers omställning, attraktions- och konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
 • Kunskap om hur turism- och besöksnäring kan integreras i andra områden.
 • Särskilt fokus på att utveckla möten och evenemang