Tillväxtverket
Steg i hållbarhetsguide: 1 Identifiera, 2 Sätt nivå, 3 Sätt mål, 4 Gör plan, 5 Genomför, 6 Följ upp (markerad) 1. Identifiera hållbarhetsområden 2. Sätt ambitionsnivå 3. Sätt hållbarhetsmål 4. Gör handlingsplan 5. Genomför hållbarhetsarbetet 6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Följ upp hållbarhets­­arbetet

Efter att genomförandet har kommit igång är det snart dags att utvärdera arbetet och följa upp resultatet. Detta bör göras minst en gång per år, men gärna en enklare uppföljning kvartalsvis.

Det finns både för- och nackdelar med att följa upp arbetet tillsammans med övrigt arbete, men ofta kan hållbarhetsarbetet behöva lite extra fokus och en enskild utvärdering vid årets slut.

Hur gör vi detta?

Genomför uppföljning och utvärdering med jämna mellanrum. Redovisa som minimum resultatet av hållbarhetsmålen till alla medarbetare. Redovisa däremot hela resultatet av uppföljningen för styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande. Om målen som tagits fram är SMART:a, brukar inte uppföljningen vara något problem. Om problem med uppföljning finns, uppdatera mål och handlingsplan i första hand.

Följ mallen för utvärdering och uppföljning som består i en enkel checklista, som kollar att hela processen för hållbarhet uppdateras och följs upp. Om en mer omfattande uppföljning önskas, rekommenderas en hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.

Mall för utvärdering och uppföljning Word, 53.1 kB.