Tillväxtverket
Steg i hållbarhetsguide: 1 Identifiera, 2 Sätt nivå, 3 Sätt mål, 4 Gör plan, 5 Genomför (markerad), 6 Följ upp 1. Identifiera hållbarhetsområden 2. Sätt ambitionsnivå 3. Sätt hållbarhetsmål 4. Gör handlingsplan 5. Genomför hållbarhetsarbetet 6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Genomför hållbarhets­­arbetet

Efter genomgång av alla tidigare steg i processen är det nu dags att faktiskt genomföra hållbarhetsarbetet och kommunicera detta arbete.

Säkerställ att ni håller vad ni lovar och faktiskt genomför aktiviteter utifrån vision, mål och handlingsplan. Kontrollera även att andra typer av krav uppnås i genomförandet, exempelvis krav i utlysningar av projektmedel och forskningsanslag, regionala strategier och kommunala krav. Det är viktigt att genomförandet speglar förväntningarna på en hållbar aktör inom besöksnäringen, med fokus på hållbara produkter, kompetens, resurser och samarbeten.

  • Används hållbarhet vid utvärdering av produkter, exempelvis i produktutvecklingsprocessen?
  • Skapar ni engagemang för en hållbar utveckling, exempelvis genom kompetenshöjning?
  • Stödjer ni en hållbar utveckling, exempelvis genom resurser och samarbeten?
  • Genomför ni utlovade hållbarhetsinsatser?

Nu är det också hög tid att kommunicera hållbarhetsarbetet. Vänta inte tills ni är färdiga, kommunicera det ni har påbörjat och vad ni vill uppnå långsiktigt. Anpassa kommunikationen för olika intressenter och sprid goda exempel. Kommunikationen är viktig även internt, för att skapa stolthet och framdrift i hållbarhetsarbetet.

Utmaningar i genomförandet

Ibland kan det uppstå utmaningar även i genomförandet. Människor kan exempelvis uppleva frustration, motstånd eller oro inför en förändring. Då är det ofta någon del i arbetet som saknas, eftersom alla delar behöver finnas för att en positiv utveckling ska kunna ske. Använd gärna en matris för att göra en enkel analys av vad som fattas i hållbarhetsarbetet. Identifiera om förvirring, motstånd, oro, frustration eller kaos är närvarande i hållbarhetsarbetet och analysera vad som är orsaken. Exempelvis, upplever ni en frustration? Se över om det finns tillräckligt med resurser.

Se exempel på matris. Öppnas i nytt fönster.

  • Förvirring? Ofta är det en tydlig vision/strategi som saknas. Fundera på om visionen behöver förbättras eller kommuniceras tydligare.
  • Motstånd? Ofta är det brister i motivation som leder till detta. Fundera på hur ni kan öka medarbetarnas motivation för hållbarhetsarbetet.
  • Oro? Ofta uppstår detta på grund av brister i kompetens. Fundera på om några medarbetare behöver utbildning för att genomföra hållbarhetsarbetet.
  • Frustration? Ofta uppstår detta på grund av brist på resurser. Fundera på om ni behöver prioritera, anställa eller ta extern hjälp.
  • Kaos? Ofta uppstår detta om ingen konkret handlingsplan finns. Fundera på om ni behöver uppdatera handlingsplanen eller kommunicera denna tydligare?