Tillväxtverket
Steg i hållbarhetsguide: 1 Identifiera, 2 Sätt nivå, 3 Sätt mål, 4 Gör plan (markerad), 5 Genomför, 6 Följ upp 1. Identifiera hållbarhetsområden 2. Sätt ambitionsnivå 3. Sätt hållbarhetsmål 4. Gör handlingsplan 5. Genomför hållbarhetsarbetet 6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Gör en handlings­plan

Utifrån de framtagna hållbarhetsmålen behöver en mer detaljerad handlingsplan tas fram. Planen stödjer genomförandet, särskilt för de medarbetare som ska genomföra det praktiska arbetet.

Använd handlingsplanen för att fundera igenom kunskapsnivå och resurser:

  • Har ni tillräckligt med kunskap för att genomföra hållbarhetsinsatser?
  • Har ert hållbarhetsarbete tillräckligt med resurser?

Handlingsplanen är också lämplig att använda som uppföljning. Enklare uppföljningar i handlingsplanen kan gärna ske en gång per kvartal, exempelvis uppföljning av nyckeltal som uppdateras löpande. Uppföljningen kan också göras i kvartalsrapporteringen eller motsvarande tillsammans med övrig uppföljning, exempelvis ekonomisk uppföljning. En mer djupgående uppföljning rekommenderas en gång per år. Uppföljningen kan vara beskrivande, exempelvis att en aktivitet har påbörjats.

Hur gör vi detta?

Handlingsplanen bör bland annat innehålla beskrivning av det praktiska genomförandet och interna/externa resurser för detta, samt en detaljerad tidplan för olika aktiviteter. Handlingsplanen för hållbarhetsarbetet kan med fördel integreras i affärsplan, budget eller liknande, för att integrera hållbarhetsarbetet med det övriga arbetet.