Tillväxtverket
Steg i hållbarhetsguide: 1 Identifiera, 2 Sätt nivå, 3 Sätt mål (markerad), 4 Gör plan, 5 Genomför, 6 Följ upp 1. Identifiera hållbarhetsområden 2. Sätt ambitionsnivå 3. Sätt hållbarhetsmål 4. Gör handlingsplan 5. Genomför hållbarhetsarbetet 6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Sätt hållbarhets­mål

Utifrån ambitionsnivå och hållbarhetsstrategi tas hållbarhetsmål fram. Hållbarhetsmålen ska konkretisera arbetet och ge tydliga ramar, för att kunna gå från ord till handling.

Precis som i arbetet med strategin blir integreringen bäst om målen tas fram tillsammans med övriga mål. Tänk på att gärna göra en koppling till globala/regionala/lokala mål.

Hur gör vi detta?

För att ta fram mål som är användbara kan metoden SMART:a mål användas. Gå igenom samtliga mål och kontrollera att de är:

 • Specifika,
 • Mätbara,
 • Accepterade,
 • Realistiska och
 • Tidsatta

Det är viktigt att målen beslutas av styrelse, ledningsgrupp eller liknande, gärna tillsammans med övriga mål inom andra områden, exempelvis ekonomiska mål.

Tips för hållbara mål

 • Integrera hållbarhet i den övergripande målstrukturen, exempelvis tillsammans med finansiella mål.
 • Basera era mål på de viktigaste hållbarhetsområdena och strategi/vision.
 • Ta hänsyn till era viktigaste intressenters önskemål.
 • Koppla målen till Agenda 2030.
 • Koppla målen till regionala och lokala mål, ta hjälp av omvärldsanalysen.
 • Sätt mål som ni faktiskt har kontroll över och kan påverka.

Mall för hållbarhetsmål Word, 53.8 kB, öppnas i nytt fönster.