Tillväxtverket
Steg i hållbarhetsguide: 1 Identifiera, 2 Sätt nivå, 3 Sätt mål, 4 Gör plan, 5 Genomför, 6 Följ upp 1. Identifiera 2. Sätt ambitionsnivå 3. Sätt hållbarhetsmål 4. Gör handlingsplan 5. Genomför 6. Följ upp

Hållbarhets­­guiden

Guiden beskriver en process för hur regioner, kommuner, destinationer och större företag inom besöksnäringen men även andra näringar kan genomföra sitt arbete med hållbarhet.

Guiden består av sex steg. Nedan kan du läsa vad varje steg innebär och få olika verktyg som hjälper er med ert hållbarhetsarbete. Guiden finns även som ett e-learningsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Innan ni sätter igång med de sex stegen är det viktigt att ni har förkunskaper om hållbarhet. Länkar till detta hittar du längst ner på sidan. Det är även viktigt att först göra en nulägesanalys och omvärldsanalys.

Tre personer framför en whiteboard.

1. Identifiera hållbarhets­områden

Identifiera de viktigaste hållbarhets­områdena. I detta steg gör ni väsentlighetsanalys, intressent­analys och intressentdialog.

Fyra överlappande cirklar.

2. Sätt ambitionsnivå för områdena

Överväg ambitionsnivån för de identifierade områdena. En tydlig ambitionsnivå underlättar senare steg i processen.

Bergstopp.

3. Sätt upp hållbarhetsmål

Målen ska konkretisera arbetet och ge tydliga ramar. Sätt mål som ni har kontroll över och kan påverka.

Två  personer klistrar post-it lappar på en tavla.

4. Gör en handlings­plan

Utifrån framtagna hållbarhetsmål tar ni nu fram en detaljerad handlings­plan.

Två personer arbetar vid ett bord.

5. Genomför hållbarhetsarbetet

Nu är det dags att genomföra hållbarhetsarbetet och kommunicera detta arbete.

En människa som skriver på ett papper.

6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Utvärdera arbetet och följ upp resultatet. Detta bör göras minst en gång per år, men gärna kvartalsvis.