Tillväxtverket

Västmanland

Aktivt Uteliv Björnögården

Aktivt Uteliv Björnögården har på ett smart och målmedvetet sätt nyttjat det nyväckta intresset för friluftsliv till att få sin anläggning att blomstra. De vill inspirera människor till en aktiv livsstil i samklang med naturen

Person som klättrar på höghöjdsbana.

Foto: Aktivt Uteliv Björnögården

Björnögården är en friluftsgård i Västerås med anor från 1942. Det fick en nystart 2019 då Aktivt Uteliv tog över verksamheten som idag består av en nybyggd sport- och friluftsbutik, kursverksamhet, stugby, höghöjdsbana och konferensanläggning. Målet är att driva ett attraktivt outdoorcenter med besökare från hela landet. De erbjuder stadsnära friluftsupplevelser, som till exempel paddling och långfärdsskridskoåkning på Västeråsfjärden eller Stand Up Paddling genom stadskärnan på Svartån samt MTB-kurser kring Björnön.

Minimerar klimatpåverkan

Att värna om miljön och bedriva verksamheten på ett hållbart sätt har stor betydelse då de verkar i ett naturreservat. Verksamheten är beroende av tydliga årstidsväxlingar som gör att företaget kan bedriva aktiviteter i naturen året runt både idag och i framtiden, därför är företagets målsättning att all verksamhet ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt. Aktivt uteliv samarbetar främst med lokala leverantörer och samarbetspartners, samt väljer i första hand de med ett tydligt miljöfokus.

Kunskap och samarbete

Aktivt Uteliv bjuder på många turtips på sin webbplats, mängder av instruktionsfilmer på sin YouTube-kanal och inspirerande bilder från det lokala friluftslivet på sin Instagram. De har byggt upp en kunskapsbank som är gratis för alla att ta del av. De bidrar även till att öka kunskaperna om ansvarsfull turism och friluftsliv samt att vistas säkert i naturen. Ett exempel är isvakslektioner för skolungdomar.

Företaget har en viktig roll i att etablera Västerås som en friluftsstad som lockar besökare från andra delar av landet. De samarbetar med Visit Västerås, boendeanläggningar, skolor och andra aktivitetsaktörer inom besöksnäringen. Något som gynnar och stärker både dem själva, andra företag, besökaren och Västerås i stort som boende och besöksdestination. De engagerar sig även ideellt i det lokala friluftslivet genom att tillsammans med andra aktörer ploga skridskobanor och dra skidspår på Mälaren, vilka är fria för allmänheten att använda.

Omställning som gett resultat

Genom snabba beslut och nya tjänster ersatte de hela förlusten av konferensgäster under pandemin med att locka dit skolklasser som åker på klassresa. De har även lyckats utöka kapaciteten i aktivitetsutbudet för att kunna hantera den kraftiga ökning av privatgäster som de nya hemestervanorna fört med sig.

Aktivt uteliv gick från att varsla anställda till att slå rekord i både besöksantal och omsättning. De har lyckats göra Björnön till en destination för outdoor aktiviteter.