Tillväxtverket

Värmland

Gamla Kraftstationen i Deje

Gamla Kraftstationen i Deje ger med nya tankar och idéer besökare en blandning av konst, teater och musik i fantastiska lokaler. Under pandemin har de bevisat att det går att ställa om sin verksamhet för att bemöta besökare på ett tryggt sätt.

Tavlor i konsthallen i kraftstationen

I en industribyggnad från tidigt 1900-tal skapas kreativa utställningar där gammalt möter nytt och hållbarheten ständigt är närvarande, inte minst genom utbudet av ekologiska bakverk och luncher. I värdeordet hållbarhet kan mycket inkluderas. För oss handlar det mest om allas lika värde och det goda bemötandet. Men också självklara val av leverantörer från närområdet; både när det gäller byggmaterial och hantverkare eller mjölet till kakan. Gamla Kraftstationen i Deje fungerar sedan 2013 som en konsthall med 11 meter högt i tak och drivs av den ideella föreningen Ulleruds Teateraktörer.

En kreativ och hållbar samlingsplats

Kreativiteten och innovationen i verksamheten är en central del då de varje år ställer ut konst från såväl etablerade konstnärer som nya talanger. Förutom konst och mat erbjuder Gamla Kraftstationen i Deje olika musikevenemang och är en kreativ samlingsplats för människor som vill skapa genom olika workshops. Hantverk på nytt och gammalt sätt finns alltid med i utbudet varje säsong och besökarna kan lära sig om både ny och gammal teknik.

"I begreppet hållbarhet kan mycket inkluderas. För Kraftstationen i Deje handlar det mest om allas lika värde och det goda bemötandet. Men också självklara val av leverantörer från närområdet; både när det gäller byggmaterial och hantverkare eller mjölet till kakan."

Under pandemin har de aktivt arbetat med att besökare ska känna sig trygga. Alla besökare har registrerats när de kommer och när de går så att det inte blir för många på en gång. Det har funnits möjlighet att fika med avstånd och inne i lokalerna finns både påminnelser om avstånd och handsprit. Personal har aktivt arbetat som värdar för att se till att restriktioner har följts. Då workshops fått ställas in har de erbjudit ett kit för den som vill slöjda hemma, "MAKE YOUR OWN by Kraftstationen Makers”.