Tillväxtverket

Uppsala

Gamla Uppsala museum

Pandemin har tvingat museet att accelerera den digitala och innovativa resan in i framtiden. Med begränsade resurser men med stor vilja, nytänkande och kreativitet har museet utvecklats. Resultatet av pandemin blev: mångfalt fler besökare från hela landet, fler utländska besökare och att verksamheten når ut till ännu fler skolor i hela Sverige.

Byggnad med Gamla Uppsala Museum

Foto: Gamla Uppsala museum

Gamla Uppsala museum är placerat i hjärtat av fornlämningsområdet i Gamla Uppsala och lockar besökare från världens alla hörn.

Utveckling av verksamheten

Nytänkande och utveckling är en självklarhet för museet. De har sedan många år gett besökarna nya sätt att uppleva järnåldern. Först med hjälp av tekniker som Augmented Reality och Virtual Reality, men nu alltmer via digitala föreläsningar. Museet erbjuder också digitala visningar inne i museet för att kunna ta emot större sällskap som vill uppleva den digitala tidsresan. Den digitala resan de gjort har lett till att fler besökare kommer i kontakt med utbudet på museet, däribland skolor från hela Sverige.

De uppmanar sina digitala besökare och följare i sociala kanaler att komma med önskningar och förslag på förbättringar av verksamheten. Tack vare den digitala satsningen så blev resultatet av pandemin: mångfalt fler besökare från hela landet, fler utländska besökare och att verksamheten når ut till ännu fler skolor i hela Sverige.

Tillgänglig kunskap

Genom åren har museet genom en nära samverkan med bland annat forskare blivit en digital nod för arkeologisk kunskapsspridning. Ambitionen är att alla som besöker Gamla Uppsala museum ska ha lärt sig något. Kunskap förmedlas därför alltid på ett pedagogiskt och kul sätt. Gamla Uppsala museum arbetar aktivt med att försöka hitta sätt att vara en resurs för skolor även på distans. Även om det fysiska museet var stängt under ett antal månader var kunskapen alltid tillgänglig.

Kreativt tänkande

Kreativt tänkande tillsammans med samarbete är nyckeln till nya lösningar och framgångar. Ett exempel är initiativet Take overday, som har blivit en av årets roligaste och mest givande museidagar då barn bjuds in för att driva museet. Under pandemin innebar det att istället för att ta över museet fick barnen producera, marknadsföra och sända sitt egenskapade material i museets digitala kanaler. För museet är detta ett spännande och lärorikt sätt att arbeta med skolan samtidigt som de förändrar elevernas syn på kultur och museer. Andra exempel på kreativitet är deras joggingvisningar till Valsgärde och Hundvisningar på gravhögarna.