Tillväxtverket

Stockholm

Gröna Lund

Gröna Lund är en positiv kraft som skapar jobb och hållbar tillväxt för hela Stockholmsregionen samt stärker regionens attraktionskraft. Under pandemin har de med en långsiktig ambition ställt om både affärsmodell och biljettsystem.

Karuseller kvällstid på nöjesfältet Gröna Lund

Foto: Gröna Lund

Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli med 30 attraktioner, restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och matkiosker. De erbjuder även besökarna konserter, dans och barnunderhållning.

Efter 576 dagars nedstängning kunde Gröna Lund öppna i juni, men med en verksamhet anpassad efter de nya restriktionerna. Från att normalt ha cirka 15 000 gäster per dag fick 3100 gäster vistas på tivolit samtidigt. Alla behövde förboka sitt besök online, där de också fick en ankomsttid för att undvika trängsel i entréerna.

Utveckling av verksamheten

Gröna Lund har ställt om både affärsmodellen och biljettsystem för att kunna hantera restriktionerna men med en långsiktig ambition och lönsamhet. Med nytänkande idéer så som konsertkonceptet Late Night Concert i samarbete med TV4 och Live Nation har Gröna Lund behållit sin position som konsertarena och nått nya målgrupper. Under pandemin har de även haft ett engagemang i att utveckla Djurgården som destination.

Gröna Lund har en vision för 2024 om att skapa ett nytt och inbjudande allmänt promenadstråk på en pålad brygga i vattnet utanför Gröna Lund, ett allmänt torgområde för att skapa större ytor vid Djurgårdsfärjan och ett helt nytt tivoliområde med både spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar. En av Gröna Lunds högsta prioriteringar är att alla djurgårdsbesökare ska kunna promenera längs med strandlinjen även utanför tivoliområdet.

Ett hållbart arbete

Gröna Lund bidrar till den ekonomiska utvecklingen och skapar jobb och tillväxt för hela Stockholmsregionen. Några exempel på vad de gör för att minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar verksamhet: använder 100 procent grön el från sol, vind, vatten och biobränsle, serverar ekologisk mat och ökar det vegetariska utbudet, minskar matsvinnet och återvinner överbliven mat till biogas samt söker nya lösningar för att minska användningen av kemikalier och vatten.

En park för alla

Gröna Lund vill vara en park för alla - och välkomnar människor ur alla åldersgrupper, med olika bakgrund, förmågor och livsöden. Till exempel har de ett samarbete med arbetsförmedlingen för unga med funktionsvariation och för att anställa nyanlända. De arbetar även aktivt för att anställa unga och äldre samt har skapat en restaurangutbildning för nyanlända som efter utbildning erbjuds säsongsanställning.

Digital utveckling

Rekrytering och utbildning har som ett resultat av pandemin blivit helt digital. Trots att lösningen till en början var ett nödvändigt ont, har de sett flera fördelar med den och tanken är att det fortsätter. Den digitala försäljningen förväntas fortsätta öka då de introducerat en differentierad prissättning. Förutsägbarheten när gästerna förbokar sina besök förbättrar möjligheten att planera hur mycket personal som behövs och hur mycket mat som går åt.