Tillväxtverket

Norrbotten

Icehotel

Icehotel är ett resmål och destination i norra Sverige som bjuder på en arktisk och oförglömlig upplevelse. Under pandemin har de inte bara lyckats övervintra utan också hittat sätt att utveckla sin verksamhet – i allt från nya affärsmodeller och målgrupper till nya smarta digitala lösningar.

Ishotellets ingång.

Foto: Asaf Kliger

Icehotel är ett av Sveriges mest kända turistiska varumärken, ett hotell och besöksmål som återuppbyggs varje år från den klara isen från Torneälven. Förutom det Icehotel som byggs varje år i december och smälter i april har de även ett permanent Icehotel, Icehotel 365. I den nya biografen kan besökaren ta del av hotellets utställningar och historia.

Ett hållbart kretslopp

Icehotel har byggt sin verksamhet på tanken att "naturen var här först". Varje år lånar hotellet is från Torne älv för att bygga säsongens Icehotel, som under våren smälter till vatten och återgår till älven. Kretsloppet är grundidén och relationen till vatten och is är central. Besökaren får med sig en djupare kunskap om vattnets kretslopp och vår inverkan på naturen. Historien om den unika men sköra arktiska naturen är både påtaglig och ständigt närvarande, i allt från själva byggnaden till storytelling runt upplevelsen och alla dess delar.

Att naturen leder dansen är viktig i alla delar av verksamheten. Aktiviteter sker i små grupper och befintliga rast- och lägerplatser nyttjas. All utvecklingen sker i symbios med lokalsamhället, för att inte störa eller förstöra. Man jobbar tillsammans med underleverantörer som är kvalitetsmärkta med Nature’s Best. De värnar även lokal kultur och för samiska upplevelser jobbar de enbart med samiska företagare.

Icehotel 365 kyls av midnattssolen och drivs uteslutande av förnybar energi. Tack vare utveckling av solenergi och långa soltimmar i polcirkeln mellan maj och september, är det möjligt att hålla Icehotel öppet även sommartid på ett hållbart sätt.

Utveckling av verksamheten

Icehotel som under sina första 30 år har kännetecknats av en hög andel utländska gäster har under pandemin snabbt ställt om till svenska och nordiska gäster. I maj 2020 gick Icehotel in som medlemshotell i Nordic Hotels & Resort, vilket möjliggör att locka fler nordiska och svenska besökare samtidigt som de behåller sin internationella dragningskraft och sitt eget varumärke.

När pandemin satte käppar i hjulet för den internationella chartern som Icehotel byggt upp så utvecklade företaget snabbt nya nationella samarbete. Redan vintern 2021 gick första charterresorna från Stockholm i samarbete med SAS och Ving. Möjligheten uppenbarade sig under krisen och är en satsning som kommer fortsätta in i framtiden.

Icehotel har genomfört en rejäl nordisk marknadssatsning. Ett arbete som inneburit att de tagit nya vägar ut på marknaden. Traditionellt har Icehotel jobbat mycket med återförsäljarled, nu skräddarsyr de själva sitt budskap direkt till slutkund (besökaren). Förutom en digital omställning av marknadsbearbetningen har de även digitaliserat själva anläggningen på plats. Besökaren kan själv göra alla köp och beställa kring-produkter digitalt. Under året har man också öppnat upp hotellet och dess konst för alla att ta del av – digitalt och när du vill. En satsning som knutit företaget närmare sin marknad och öppnat en ny direkt dialog med ett starkt community.

Under pandemin har nya koncept snabbt utvecklats och testats på marknaden. En lyckad satsning som kommer leva vidare långt efter att pandemin släppt taget är ICElebrate, som lockar jubilarer att lägga sina firanden på Icehotel.

En samlande kraft

Icehotel är en samlande kraft i hela regionen och runt företaget har ett nätverk av underleverantörer vuxit fram. De ser det som viktigt att företagen i deras nätverk utvecklas och stöttar sina partners – tillsammans står man starkare. Icehotel har en tydlig koppling till akademin och har samarbeten med både universitet i Köpenhamn och Umeå. Genom dessa hittar företaget inspiration som driver på deras innovationskraft och möjliggör för kontinuerlig utveckling av verksamheten. Utöver det så arbetar de nära olika utbildningshuvudmän, tar emot praktikanter och handleder verksamhetsförlagd utbildning.