Tillväxtverket

Kronoberg

Kosta Safaripark

Kosta Safaripark har varit snabba på att se möjligheter i de förändringar som skett i och med pandemin. De har visat stor lyhördhet för trender och förändringar i människors resmönster. En viktig aktör som bidrar till ökad attraktivitet för hela Glasriket.

Djur i safariparken.

Foto: Kosta Safaripark

Kosta Safaripark driver en 200 hektar stor safaripark i den småländska urskogen där besökaren kan se Visent, Vildsvin, Mufflonfår, Kronhjort, Dovhjort och Älg. Besökaren kan med egen bil köra genom parken. På området finns även en souvenirpark. De är den enda parken i Sverige och världen där besökaren kan möta de största landlevande däggdjuren i sin helt naturliga miljö.

Utveckling av verksamheten

Kosta Safaripark har med stort driv insett potentialen i den kraftigt växande husbilsturismen. För att attrahera målgruppen har de i direkt anslutning till Safariparken gjort en ställplats. De bygger även en restaurang och ett micro-bryggeri i direkt anslutning till Safariparken och ställplatsen.

Att öka attraktiviteten för husbilsturister öppnar även upp möjligheter att förlänga säsongen för både Safariparken men även kringliggande besöksmål, vilket stärker den ekonomiska hållbarheten i Glasriket. Kosta Safaripark delar gärna med sig av sina erfarenheter och ser vinningen i Destination Glasriket som en gemensam helhet. De är en viktig aktör för helheten och är delaktiga i många samarbeten för att stärka Glasriket som besöksmål.

En hållbar och levande landsbygd

Kosta Safaripark är även en stor del av den cirkulära hållbarheten vad gäller mat på de restauranger som ligger inom koncernen. Restaurangerna serverar mycket viltkött som kommer från Safariparken samtidigt som restaurangernas matavfall går tillbaka till parken som mat till djuren, framförallt vildsvinen. Utifrån social hållbarhet är Kosta Safaripark en viktig plats och har bland annat arbetat med instegsjobb för de som hamnat utanför arbetsmarknaden. Genom att skapa arbetstillfällen i en glesbygd bidrar Kosta Safaripark till en levande landsbygd.