Tillväxtverket

Jönköping

Wallby Säteri

Wallby Säteri har utvecklat ett tydligt koncept inom natur- och matturism. De har omformat verksamheten till att bli en hållbar helhetsupplevelse där naturen och platsen står i fokus. Värdskap i världsklass genomsyrar Wallby Säteri och genom utbildning och samverkan lokalt skapar de nya arbetstillfällen.

Ett antal människor äter middag på brygga i vattnet.

Foto: Wallby Säteri

På Wallby Säteri bjuds man på spännande smaker med fina närproducerade råvaror i den vackra naturen vid Skirösjön. Här får besökare möta naturens skafferi, lugnet och bekanta sig med den fantastiska platsen. Wallby Säteri har gått från att vara ett hotell till att sälja en upplevelse, en känsla för platsen.

Stärker närområdet

Wallby Säteri har inte bara stärkt besöksnäringen utan även lokalsamhället genom sina insatser. De är måna om att nyttja och använda de matproducenter som finns i sin närhet och utbildar och utvecklar kompetens och kunskap i sitt lokala nätverk. Genom dessa utbildningar skapar de arbete för de som bor i närområdet.

Utveckling av verksamheten

Under pandemin har uttrycket "gräv där du står" haft stor betydelse. En ny alkoholfri dryckesprovning har tagits fram samt flera paket som bygger på närhet, utomhus, lugn och fysisk distansering. Genom att starkare knyta sig enbart till sin plats skapade de en oas med en känsla av isolering från pandemin. En enkel och naturbunden produkt som även attraherar den svenska marknaden.