Tillväxtverket

Blekinge

Mörrums Kronolaxfiske

Vid en av Blekinges många trollbindande platser har Mörrums Kronolaxfiske stärkt sin position som ett attraktivt upplevelse- och besöksmål. Digital väder- och fångstrapportering har ökat intresset från både inhemska och utländska besökare.

Tre människor som fiskar lax.

Foto: Mörrums Kronolaxfiske

Mörrums Kronolaxfiske har en stolt historia som tog sin början 1941. Förutom den fiskeförvaltning och forskning som bedrivs erbjuder de sina gäster restaurang, boende, tillbehörsbutik, utställning om laxfiskets historia, akvarium, studiebesök, utbildning och konferensmöjlighet. Varje år uppgår besökarantalet till minst 250 000 människor. Ett normalår så har Mörrums Kronolaxfiske 15 000 fiskedagar med fiskare från 15 - 20 olika nationer.

Utveckling av verksamheten

För att föryngra och öka andelen kvinnor har Mörrums Kronolaxfiske de senaste åren riktat sig till kvinnor och ungdomar för att bredda kunskapen och intresset för att fiska och öka förståelsen för vad fiskevård innebär. Ett kraftverk har rivits för att öka både bestånd av fisk och möjligheten att fiska. En stor satsning har gjorts för att digitalisera försäljning av produkterna och fångstrapportering. På tio år har den digitala försäljningen ökat från 5 - 95 procent. Digital väder- och fångstrapportering bidrar till ett ökat intresse från både inhemska och utländska besökare att komma till Mörrum för att fiska lax.

Fiske är en coronaanpassad näring och under pandemin fiskade fler svenskar än tidigare. För att underlätta så togs digitala fiskekort fram så ingen behövde gå in i receptionen.

Sprider kunskap

Allt fler människor i världen fiskar och Mörrums Kronolaxfiske är och har varit en plats som haft världens blickar på sig. De står värd för studiebesök från hela världen, erbjuder kunskapsseminarium, delar med sig av forskningsprojekt och samverkar med Bräkne Hoby folkhögskola i utbildning av naturguider.