Tillväxtverket

Stora Turism­priset 2021

Vinnare Vasaloppet, vd Johan Eriksson

Vinnare Vasaloppet, vd Johan Eriksson

Nominerade till priset 2021


Icehotel, Norrbotten

Västerbotten Experience, Västerbotten

Hotell Klövsjöfjäll, Jämtland Härjedalen

Bröderna Bommen, Västernorrland

Trolska Skogen, Gävleborg

Vasaloppet, Dalarna

Krogen som inte finns, Örebro län

Gamla Kraftstationen i Deje, Värmland

Aktivt Uteliv Björnögården, Västmanland

Gamla Uppsala museum, Uppsala län

Gröna Lund, Stockholms län

Slussens Pensionat, Västra Götaland

Bergs Gård i Trosa, Södermanland

Vadstena Klosterhotel, Östergötland

Medeltidsveckan, Gotland

Wallby Säteri, Jönköpings län

Ästad Vingård, Halland

Kosta Safaripark, Kronoberg

Stufvenäs Gästgifveri, Kalmar län

Mörrums Kronolaxfiske, Blekinge

Hotell Mossbylund, Skåne

De nominerade har alla på ett imponerande sätt lyckats ställa om och tänka nytt. De har bland annat arbetat med att ta fram nya affärsmodeller, riktat sig mot nya målgrupper och haft hållbarhetsfrågor i fokus. Vi ser dem alla som förebilder i att utveckla besöksnäringen, säger Lars Christensen, ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Årets pris delas ut enligt nedan kriterier.

  • Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet
  • Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.
  • Omställningskriterium: Pristagaren har under coronapandemin lyckats vända de negativa konsekvenserna av krisen till något som utvecklar verksamheten.

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59