Tillväxtverket

Västmanland

Ängsö Fisk

Ängsö Fisk har på ett innovativt sätt utvecklat verksamheten i år och för framtiden. Sommarens anpassningar i kombination med utbudet av kvalitets- produkter i en naturskön miljö har bidragit till en ökning av gäster med 30 procent från föregående år.

Ängsö Fisk är ett familjeföretag som sedan fem generationer driver yrkesfiske på Ängsö vid Mälaren. Verksamheten är idag ett populärt besöksmål med eget rökeri, gårdsbutik och café i kombination med en unik natur att utforska. Ängsö Fisk säljer och serverar svenskfångad fisk med hög kvalitet och erbjuder även egenfångad fisk i mån av tillgång. Under sommaren lockar Ängsö Fisk med Fiskafruns Café tiotusentals gäster, vilket ställer höga krav på en genomtänkt logistik och ett välkomnande värdskap.

Tryggt värdskap – återkommande och nöjda gäster

Många gäster vittnar om att Ängsö Fisk blev sommarens vattenhål med stora utomhusområden som gav gästerna möjlighet att sprida ut sig. Såväl i butiken som i caféet har endast ett sällskap slussats in per gång, medan köerna har organiserats utanför med bland annat markeringar i form av fiskebojer. Gäster i kön har erbjudits låneparaplyn vid regn. Ett annat exempel är att verksamheten säkerställt tillgång till dricksvatten i utomhusmiljön för att undvika att gäster går in i caféet.

Effektivare arbetsprocess och källsortering

I butiken ställde verksamheten om och expedierade en kund i taget istället för två som tidigare. Medarbetarna fördelade arbetsuppgifterna genom att en tog beställningen och färdigställde den, medan den andra tog betalt. Först när kunden betalade släpptes nästa kund in. Arbetsprocessen minskade kötiderna med upp emot 50 procent från föregående år.

Två källsorteringsstationer ställdes upp som uppmuntrade gäster att på egen hand sortera avfallet. Omställningen minskade arbetsbelastningen, underlättade logistiken och bidrog samtidigt till att engagera gästerna i en miljöinsats för ett rent besöksmål.

Stort engagemang för bygden

Verksamheten har ett starkt engagemang i en hållbar destinationsutveckling och en levande landsbygd. I spåren av pandemin ser de ett behov av att stärka den inhemska livsmedelsproduktionen för att i större utsträckning kunna vara ett självförsörjande land. Ängsö Fisk är med sin kunskap och många generationers erfarenheter kring yrkesfiske en viktig aktör för att driva utvecklingsarbetet inom detta område.

Människor som sitter runt bord och äter vid Fiskarfruns café i Västmanland.

Foto: Pia Nordlander