Tillväxtverket

Västernorrland

Kunskapsinvestering - ett webbaserat utbildningsprogram

Region Västernorrland, Destination Sundsvall och Destination Höga Kusten samt Jämtland Härjedalen Turism har tillsammans skapat ett webbaserat utbildningsprogram för företag inom besöksnäringen. Detta för att hjälpa besöksnäringsföretag att kompetensutveckla sig för framtiden så de står bättre rustade när krisen är över.

Collage med bilder från turisnäringen i Västernorrland. Takvandring, hotellreception och matskål.

Programmet vände sig till företag inom besöksnäringen och deltagande företag fick finansiering med 70 procent av den faktiska personalkostnaden. Syftet var dels att ge företagen ekonomisk avlastning samt att erbjuda en relevant utbildning för framtiden. Utbildningen var på heltid och uppdelad i 4 moduler där varje modul var 2 veckor, det vill säga totalt 8 veckor.

Utbildningen som inleddes 4 maj var på heltid och uppdelad i 4 moduler med separata teman där varje modul var 2 veckor, det vill säga totalt 8 veckor. Utbildningen bestod av kurser inom säljande värdskap, kommunikation och marknadsföring, affärsdrivande företagande och hållbarhet inom besöksnäringen. När pandemin är över och turismen åter kommer i gång kommer konkurrensen om de svenska gästerna att vara stenhård. Utbildning ger företagen inom besöksnäringen i länet de allra bästa förutsättningar att möta efterfrågan framöver.

Resultat

88 interaktiva utbildningspass genomfördes under 8 veckor
71 föreläsare
Cirka 280 deltagare från fler än 110 olika företag i Västernorrland deltog i utbildningen.

Röster från utbildningen

”Från start till mål har det varit en mycket bra utbildning."

"Att vi varit så många uppkopplade, som skickat god morgonhälsningar och sen lyssnat som ljus. Det fanns ett stort behov av att förkovra sig och därför blev genomslagskraften så bra. Sen att det är en betald utbildning gjorde inte saken sämre i dessa tider.”

”Vilket fantastiskt program ni satt ihop! Jag lär mig nåt nytt varje enskilt pass och reflekterar massor över det som varit och vad jag vill framåt. Så himla värdefullt!”

”Ni har gjort en suverän mix av ämnen och föreläsare. Blir glad och stolt att vi har så bra folk i regionen - både de som kläckt idéerna och de som bokats upp att dela sin kunskap! Tack!”