Tillväxtverket

Stockholm

Westin Buss

Westin Buss har lyckats bra med att ställa om sin verksamhet under coronakrisen. När turisttrafiken försvann så fick de tips om att sjukvården behövde fler förare till sjukvårdstransporter. En verksamhet som har gett dem möjlighet att hålla ut i krisen och behålla arbetet för förare samtidigt som de gör samhällsnytta.

Westins bussar och sjukvårdstransporter uppställda på en parkering.

Foto: Westin Buss

Westin buss har en verksamhet där de hyr ut bussar till privatpersoner och företag. De erbjuder idag över 30 bussar i olika storlekar. Westin Buss har sedan företaget grundades varit lyhörd för kundens önskemål och det har varit en drivkraft till en ständig utveckling. De har idag 125 anställda, varav 110 är förare.

Omställning under coronakrisen

När turisttrafiken försvann för bussbolaget så fick de tips om att sjukvården behövde fler förare till sjukvårdstransporter. Westin Buss har sedan slutet av mars hyrt ut chaufförer som kör sjukvårdstransporter samt provtagningsbilar åt Samariten Ambulans som utför sjukvårds –och ambulanstransporter åt flera svenska regioner.

Westin Buss är öppen för att i framtiden utöka sin ordinarie verksamhet till att även omfatta sjukvårdstransporter. Företaget har breddat de anställdas kunskap vilket är något de kan lyfta in i den framtida verksamheten. Det har också inneburit att de löst Samariten Ambulans förarbrist där behovet av personal ökat under krisen.

Frivilligt för de anställda

Det är inte alla chaufförer som kör sjukvårdstransporter utan det är på frivillig basis. Westin Buss har fört en dialog med facket Kommunal som varit mycket stöttande i genomförandet av denna lösning. Riskbedömningar har genomförts för att säkerställa vilka chaufförer som kan och har möjlighet att utföra denna arbetsuppgift med tanke på eventuell riskgrupp och ålder. Det är även fysiskt krävande och innebär lyft av bår och arbete med skyddsutrustning. Det är andra arbetstider och scheman än vad chaufförerna har vanligtvis. De mer än 30 chaufförer som anlitats har genomgått en tvådagarsutbildning.

Westin Buss har fått positiva reaktioner från de chaufförer som kör sjukvårdstransporterna. De är i sin vanliga roll vana att ge god service och vara behjälpliga men de får med denna typ av arbetsuppgifter också en annan erfarenhet som är viktig för deras yrkesroll.