Tillväxtverket

Östergötland

Kolmårdens djurpark 

Nordens största djurpark Kolmården är ett av Sveriges populäraste resmål för barnfamiljer och ett av få besöksmål för barnfamiljer som klarat att hålla öppet under 2020. De har trots stora anpassningar gett besökaren en upplevelse i högsta klass.

På Kolmården får besökare lära sig mer om djur och natur och besöket bidrar dessutom till det viktiga arbetet med att bevara utrotningshotade djur. Att Kolmården valt att hålla öppet under 2020 betyder mycket för besöksnäringen i hela Östergötland, även om de i år inte har kunnat ta emot så många besökare som tidigare år. Kolmården omfattas inte av regelverket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Men även om parken har tillstånd att ha öppet har de lagt stort fokus på att göra det på ett ansvarsfullt sätt. De levererar en upplevelse i högsta klass för sina besökare trots att de inte har möjlighet att bedriva ordinarie verksamhet med karuseller och shower, som annars är stora dragplåster.

Stora och snabba förändringar

Kolmården har gjort stora och snabba förändringar för att minimera smittspridning. De har varit väldigt tydliga i sin kommunikation att alla i samhället har ett ansvar för att den rådande situationen inte ska få allvarliga konsekvenser för äldre och infektionskänsliga och att man ska stanna hemma vid minsta tecken på sjukdomssymptom. Samtidigt har de lyckats få besökarna att känna sig välkomna till parken och väl på plats omhändertagna och trygga. En god service har levererats av personalen som både har skapat trygghet genom att hålla koll på att det inte blir folksamlingar men samtidigt levererat ett mervärde i form av personlig guidning och information vid de olika attraktionerna.

Några av åtgärderna som parken vidtagit för att kunna erbjuda gästerna ett säkert besök:

  • Begränsat antal gäster per dag för att minimera smittspridning.
  • Förbokning av platser för att motverka köbildning.
  • Stängt delar av parken där det är svårt att hålla avstånd.
  • Tydliga markeringar i parken för att sprida ut besökarna.
  • Personal utspridd i parken som bidragit till både trygghetskänsla och extra mervärde i form av guidning och information om djuren/besöksmålet.
Lejon som ligger under cabinbanan på Kolmården.

Foto: Kolmården