Tillväxtverket

Kronoberg

Grimsnäs Herrgård

Våren och sommaren innebar färre gäster för Grimsnäs Herrgård. Detta öppnade upp för möjligheten att ge varje gäst en ännu bättre upplevelse och service. En förflyttning skedde mot en mer medveten gäst som samtidigt var beredd att betala mer för god service, mat lagad med omsorg och kvalité och ett genuint och personligt värdskap.

Sune och Mia Markmann driver sedan 2008 Grimsnäs Herrgård B&B och är i dag viktiga eldsjälar och turismentreprenörer i Glasriket. Drivkraften i deras företagande bygger på en vision om hållbarhet. Maten lagas från grunden av ekologiska och närproducerade råvaror. Restaurang, boende, städning, trädgårdsarbete och gård sköts alltid ekologiskt och hållbart.

Corona anpassning

Grimsnäs Herrgård drabbades hårt precis som många andra boendeanläggningar i länet. Från en natt till en annan så försvann nästan alla bokningar. Bröllop, fester och konferenser avbokades snabbt. De uteblivna gästerna skapade tid som nyttjades för att förbättra och renovera lokalerna. För att anpassa sig till rådande riktlinjer så stängdes ett antal rum och verksamheten omdisponerades så att alla rum fick ett eget badrum. Via sociala medier spreds informationen om de åtgärder som gjordes för att gästerna skulle känna sig trygga.

En mer hållbar verksamhet

Våren och sommaren innebar färre gäster med möjligheten att ge bättre upplevelse och service. Herrgården fick på så sätt ännu nöjdare gäster. En förflyttning skedde mot en mer medveten och krävande gäst men som samtidigt var beredd att betala mer.

Arbetet med att ställa om har lett till varaktiga förändringar för en mer hållbar verksamhet utifrån hållbarhetens tre dimensioner. Färre gäster med mer kvalitet och som stannar längre, ökat täckningsbidrag per gäst och en bättre arbetsmiljö för ägare och personal där möjlighet och tid ges att se varje gäst.

Samverkan för framtiden

Under våren och sommaren så har ledig tid inte bara lagts på att rusta upp och förbereda den egna verksamheten. Flera initiativ och kontakter har tagit i olika nätverk och projekt har startat och intensifierats för att tillsammans med andra aktörer i Glasriket och Utvandrarbygden gå stärkta ur krisen. Ett exempel är att Grimsnäs Herrgård tillsammans med Korrö STF Vandrarhem och hotell, Moshults vandrarhem och Långasjö Vandrarhem STF, driver ett projekt för Utvandrarleden för att skapa förutsättningar för hållbar aktivitetsturism och landsbygdsutveckling.