Tillväxtverket

Jämtland Härjedalen

Wikners i Persåsen 

Wikners i Persåsen värnar om att sätta hela regionen på den nationella kartan och bidrar på alla sätt de kan. Under sommaren har de aktivt arbetat med att få besökarna att stanna längre och göra mer i området Södra Storsjöbygden.

Förutom att bröderna Wikner tillverkar unika, handgjorda möbler i spännande träslag så bjuder de på en helhetsupplevelse med både permanenta utställningar som visar upp historia och personligheter i Södra Storsjöbygden samt tillfälliga konstutställningar, event, god mat och mysigt boende för både privatgäster och konferensgäster. De arbetar hållbart i alla led; personalen, maten, produkten och varumärket med stor känsla för det goda värdskapet. Persåsen är en plats för kreativitet, inspiration och välbefinnande.

- Vårt hjärta ligger i att förädla trä, att skapa konstnärliga föremål och lösa kvalificerade inredningsuppdrag. Där hittar ni vår själ. Men att få berätta om det och visa hur vi jobbar, det har blivit en stor reseanledning, säger Mattias Wikner.

Minskat kundunderlag på grund av pandemin

Wikners i Persåsen har denna sommar haft cirka 20% färre besökare än ett normalt år. Framför allt är det konferensmarknaden, släktträffar, PRO-grupper, kundutställningar och bröllop som minskat drastiskt. Till viss del har ett ökat antal svenska besökare ersatt tappet av utländska besökare. För att kompensera har Wikners istället jobbat mer än tidigare med att få befintliga besökare att stanna längre och göra mer i hela området Södra Storsjöbygden.

Stort engagemang för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen

Wikners i Persåsen är aktiva i den lokala turistföreningen som varit drivande kring att skapa en tillfällig pop-up turistinformation i sommar längs Inlandsvägen, E45. Syftet med turistinformationen var att försöka få fler resenärer att stanna till i området, stanna längre och göra fler saker med bättre information och inspiration kring de attraktioner som finns. Besökare i sommar har i ökad grad efterfrågat friluftsaktiviteter som vandring och cykling och därför har Wikners rekommenderat turer bland annat längs den så kallade Fäbodvägen. Wikners har även lyft mindre attraktioner, sevärdheter och aktiviteter både personligt till gäster och på sin webbplats.

Nya erbjudanden utifrån erfarenheter i sommar

Den ökade efterfrågan kring vandring och cykling som resultat av både pågående trender och pandemin gör att anläggningen nu arbetar för att utöka med fler erbjudanden om att bo bekvämt och uppleva Persåsen-anläggningen samt vandra eller cykla i området omkring Fäbodvägen.

Coronasäkrad verksamhet

Wikners i Persåsen har anpassat sommarens verksamhet enligt rekommendationer med färre och glesare bord i restaurangen, uppmaningar kring att vara rädda om varandra och hålla avstånd, handspritsstationer med mera. Gästerna har uppskattat självserviceboenden där de kan sköta sig själva utan allt för mycket kontakt. Många gäster har förlängt sin vistelse just utifrån att det är lätt att sköta sig själv med hög standard. Med kortare öppettider och effektivare schema har Wikners i Persåsen kunnat spara på lönekostnader för att klara bortfallet av gäster. I och med att gäster har kunnat sköta sig själva har detta fungerat bra.

Hantverk i form av tuppar i trä.

Foto: Wikners i Persåsen