Tillväxtverket

Halland

Kungsbygget Äventyrspark

Kungsbygget Äventyrspark är en äventyrsanläggning i Laholm som startade 2014. Här finns upplevelser som bland annat zipline, sommarrodel, MTB och klättring. Sommarens anpassning av verksamheten har resulterat i nöjdare gäster.

Flicka som åker linbana vid Kungsbygget Äventyrspark.

Foto: Kungsbygget Äventyrspark

Kungsbygget Äventyrspark har växt år för år och förra året hade de cirka 40 000 besökare. De har historiskt sett haft extremt mycket folk vid ”mellanväder” på sommaren men låg tillströmning vid bra väder. Detta har gett besökarna en sämre upplevelse med trängsel och köande.

Förbokade biljetter gav bättre upplevelse

På grund av corona har de anpassat sin verksamhet och ändrat sina rutiner. En sådan ändring var att de införde ”slottider”. Det vill säga att besökarna bokar sin aktivitet i förväg. Detta har lett till att de denna sommar har haft en jämnare beläggning. De har också haft bättre beläggning vid ”badväder” eftersom besökarna valt att komma eftersom de förbokat biljetter.

Samtidigt har besökarna fått en bättre upplevelse då de slipper köa och personalen har mer tid att ta hand om dem. Omställningen till bokningsbara slottider har alltså gett en jämnare beläggning och framför allt en bättre kundupplevelse!