Tillväxtverket

Stora Turismpriset 2018

Besöksmålet Julita Gård vann Stora Turismpriset 2018. Julita gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar kunskap, anser juryn.

Priset på 100 000 kronor delades ut 6 december i Stockholm av Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket och Cecilia Schelin Seidegård, ordförande i Stiftelsen förkunskapsfrämjande inom turism.

Vinnare och prisutdelare

Eva Skyllberg, Avdelningschef Julita gård mottar Stora turismpriset 2018. Foto: Ulf Berglund


Vinnaren har framgångsrikt skapat ett besöksmål som tar vara på sitt historiska arv och som har skapat ett nav för samverkan och kunskapsdelning.

Pressmeddelande

Bildspel från prisutdelningen

Se nomineringsfilmen

Om Stora Turismpriset

Varje år delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset som är på 100 000 kronor. Priset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Hur går det till att nominera?

Varje län nominerar en kandidat till den nationella finalen genom den regionala turismorganisationen eller motsvarande. Det är också den regionala turismorgansiationen som bestämmer hur nomineringen går till. Det finns många olika sätt att utse sin kandidat och uppmärksamma turismverksamheter som på ett föredömligt vis bidrar till att utvecklar turismen i Sverige.

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59