Tillväxtverket

Stora Turismpriset 2017

Konsthallen Artipelag i Stockholms skärgård vann Stora Turismpriset 2017. Priset på 100 000 kronor delades ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Varje år delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset. Priset går till besöksplatser som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet.

Artipelag - vinnare av Stora Turismpriset 2017

Tre kvinnor till vänster i bilden, två av dem håller i ett stort diplom. Till höger om kvinnorna är en man med på bilden.

Foto: Ulf Berglund

Artipelag är vinnaren av Stora Turismpriset 2017 och så här lyder årets motivering:

Artipelag är en aktör som med mod och passion, i harmoni med naturen, under kort tid etablerat sig som en av de mest respekterade konsthallarna i Norden."

Pressmeddelande om 2017 års vinnare

Nominerade till Stora Turismpriset 2017

17 bidrag från Sveriges regioner nominerades till Stora Turismpriset 2017. Aktörerna nominerades för sina föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Varje kandidat fick en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Om Stora Turismpriset

Varje år delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset som är på 100 000 kronor. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Hur går det till att nominera?

2012 ändrades nomineringsförfarandet till Stora Turismpriset. Upplägget innebär att turistchefen i respektive län erbjuds att delta genom att nominera en kandidat per län. Hur nomineringsförfarandet ska gå tillväga bestämmer varje län själv. Det är tillåtet att nominera samma kandidat flera år i rad.

Mer information:

Lisa Hörnsten Friberg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.mellannamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59