Tillväxtverket

Stora Turism­priset 2010

Efter nationella nomineringar, regionala finaler och en final mellan 6 finalister  tilldelades Fotografiska Stora Turismpriset 2010, vid Svenska Turistgalan den 28 oktober

- Man blir imponerad av entusiasmen och drivkraften hos Fotografiska. Det är härligt att en världskänd och tongivande attraktion har fått en själ och skepnad inom loppet av bara ett halvår. Det är minst sagt värt en eloge och årets utmärkelse, säger Björn Eriksson, fd rikspolischef och nuvarande ordförande i Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

 Vi är stolta att motta ett så prestigefullt pris endast fem månader efter premiären. Detta är ett stort erkännande för oss, säger Per Broman, marknadschef och tillsammans med Jan Broman grundare till Fotografiska.

Juryns fullständiga motivering

"På mycket kort tid har Fotografiska skapat en svensk världsattraktion i Stockholm. Genom en djärv och nyskapande satsning på fotografiets möjligheter som medium har de skapat publikdragande utställningar, en mötesplats för kunskap och upplevelser samt utbildningar.

Stora turismprisets syfte att främja kunskapsutvecklingen inom turistnäringen har verkligen uppnåtts via framgångsrik samverkan mellan amatörer och professionella fotografer. Att Fotografiska dessutom etablerat sig i ett industriellt kulturarv med alla tänkbara faciliteter, visar att man har lyckats etablera en verksamhet som inte bara är i takt med tiden utan också kommer att erbjuda framtida möjligheter".

Om Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas årligen ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Prissumman uppgår till 100 000 kr. Stiftelsen samarbetar kring nomineringar och utdelning med näringslivsorganisationen RTS, Rese- och Turistnäringen i Sverige.

Nomineringskriterier

Nominera företag, organisation eller institution med regional förankring, som genom föredömliga insatser inom nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet i företagandet bidragit till att främja och utveckla svensk turism. Priset kan lyfta fram exempel på "väl förrättat värv" i nya djärva projekt, såväl som långvarigt och framgångsrikt arbete.

Uttagningar och finaler

Nomineringarna kommer att granskas av regionala jurygrupper och uttagningen av finalister sker via delfinaler i september månad där de regionala vinnarna koras. Vinnarna går vidare till Stora Turismprisets nationella final under Svenska Rese- och Turistgalan, där Stiftelsens styrelse utser den av de sex finalisterna som bäst lever upp till Stora Turismprisets kriterier.  

Kontaktpersoner

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism:
Agneta Florin, projektledare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 51

Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS):
Anneli Sundström, informationschef
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 070-250 35 91