Tillväxtverket

Stora Turismpriset 2009

Efter ett år med rekordmånga nomineringar till Stora Turismpriset, 131 bidrag från hela landet, kvalificerade sig sex verksamheter till riksfinalen i Stockholm. Vinnaren av 2009 års Stora Turismpris blev Ystad kommun

För 16e året i rad delade Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism ut Stora Turismpriset. Med priset vill Stiftelsen belöna föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Prisutdelningen hölls i samarbete med RTS på Svenska Rese- och Turistgalan på Oscarsteatern i Stockholm i oktober.

Ystads kommun

Styrelsen i Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism utsåg vinnaren av Stora Turismpriset bland de aktörer som vunnit i var och en av de sex regionfinaler som ordnades under hösten 2009. Ystads kommun, var vinnaren bland de som nominerats i regionen bestående av Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

Styrelsens fullständiga motivering lyder:
"Ystad kommun tilldelas i år Stora Turismpriset för sin framgångsrika och målmedvetna satsning på att utveckla området filmturism.

Ystad kommun har lyckats förena föredömliga insatser i nytänkande, såväl vad gäller internationalisering som kvalitet. Dessutom har den starka lokala förankringen och det sätt på vilket man arbetat för att skapa ett långsiktigt, framgångsrikt och lönsamt företagande, inneburit att en bred satsning kunnat ske inom området filmturism.
Förutom att Ystad kommun har visat vägen för att nya, djärva projekt genom långvarigt, framgångsrikt arbete kan leda till hållbarhet i turistföretagande, tjänar kommunen också som föredöme vad gäller det målgruppsinriktade sätt som de arbetat med marknadskommunikation. Detta har på bästa sätt bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Den samverkan mellan privat och offentlig verksamhet som Ystad kommun förmått åstadkomma, är av största betydelse för kunskapsfrämjande inom turistnäringen. Kommunen har bidragit till betydande och bestående insatser av hög kvalitet för turismen".

Stora Turismpriset syftar till att belöna vinnarens verksamhet inom svensk turistnäring, att sprida kunskap och lära av det goda exemplet. Prissumman på 100 000 kronor används därför för att anordna och dokumentera ett öppet seminarium utifrån vinnarens verksamhet.

Hedersomnämnande till regionfinalister 2009

Övriga finalister i Stora Turismprisets final 2009 erhöll hedersomnämnanden.

Finalisterna var:

  • Orsa Grönklitt
  • Hotell Borgafjäll & Spa
  • Vildmark i Värmland
  • Strömma Turism & Sjöfart
  • Göteborgs Filmfestival