Tillväxtverket

Stipendiater

Här hittar du tidigare stipendiater.

Stipendiater och projektsammanfattningar 2011

 • Mona Hedfeldt, Fil.dr. kulturgeografi, Örebro universitet: Partnerskap för destinationsutveckling – Att planera för samarbete och konkurrenskraft.
 • Dr. Karla Boluk, Senior Lecturer kulturgeografi, Högskolan Dalarna: Investigating the Public Good Characteristics in the Context of Swedish Entrepreneurship

Stipendiat 2010

 • Monica Johansson, PhD statsvetenskap, Internationella Handelshögskolan i Jönköping  samt universitetet Sassari, Italien: Från djungel till nyckelhål: policyanalys och förslag till hur resurser kan göras mer tillgängliga och användarvänliga för företag inom turism- och upplevelsesektorn i Småland. 

Stipendiater 2008

 • Sanja Vujicic, Ek.Dr, Göteborgs universitet i samarbete med Donald Getz: Utveckling och kommunikation av teman inom kulturturism.
 • Sanja Vujicic, Göteborgs universitet i samarbete med Martin Karlsson: Turismens Utredningsinstitut, Göteborg. Kunskapsutveckling genom samverkan.
 • Per Strömberg, Fil.Dr, Kristiansand, Norge: Kalla krigets försvarsanläggningar - kulturarv, turistmål och upplevelsecentrum - Exemplen Aspö och Hemsö.

Stipendiater 2007

 • Niklas Gustafsson HUI i samarbete med Stockholms
  Visitors Board: Experience management i Sveriges största turistbyrå – En
  casestudie av Stockholm Tourist Center
 • Christer Kuttainen Högskolan Gotland i samarbete med Gotlands Turistförening: Turistens informationssökning på Internet - en explorativ studie av Gotland.
 • Rosemarie Ankre: Kunskapsförsörjning av turism och friluftsliv i planeringen av svenska kustlandskap - en studie av besökare i Blekinge skärgård.
 • Sara Nordin, ETOUR Mittuniversitetet/Uppsala universitet/Handelshögskolan BI: Destinationen ur ett tillväxt- och innovationsperspektiv.

 • Jan Henrik Nilsson i samarbete med Position Skåne och Luftfartsverket: Lågprisflygets passagerare som regional resurs.
 • Camelia Tepelus: Emerging Ethical and Human Rights Challenges for Social Responsibility in Tourism.