Tillväxtverket

Stiftelsens verksamhet 2020

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har under året som gått arbetat för att utveckla verksamheten.

Under året har stiftelsen genomfört ett antal aktiviteter. Stora Turismpriset delades ut, om än på ett annorlunda sätt mot tidigare år. Dagen efter prisutdelningen hölls en workshop för alla vinnare med fokus på framtidstrender och hur de kan användas för att utveckla verksamheten. Ett nytt pris instiftades under året, Årets ciceron i besöksnäringen, som delades ut till en forskare som tagit fram en avhandling till nytta för besöksnäringen. Under konferensen, Besöksnäringen på agendan, arrangerade stiftelsen tillsammans med Tillväxtverket ett välbesökt seminarium om framtida trender och scenarier för besöksnäringen.

Stora Turismpriset

För att främja kunskapsutveckling inom turism/besöksnäring har stiftelsen för 27:e året i rad delat ut Stora Turismpriset. Med priset vill stiftelsen uppmärksamma aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen, och dels ge ett ekonomiskt bidrag för utbildning/kunskapsfrämjande insatser hos vinnaren. Vinnaren tilldelas vanligtvis 100 000 kronor och varje nominerad länskandidat får 10 000 kronor. Årets Stora Turismpris delades ut på ett annorlunda sätt mot tidigare år. Med anledning av coronapandemin så ändrades kriteriet och alla nominerade utsågs som vinnare. 10 000 kronor vardera delades i år ut till vinnarna.

Kriterium för Stora Turismpriset 2020:
Priset delades ut till ett företag eller annan organisation i varje län som under coronapandemin arbetat med sin verksamhet på ett innovativt och hållbart sätt.

Prisutdelning

Vinnarna av Stora Turismpriset 2020 korades den 25 november av näringsminister Ibrahim Baylan i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan. Prisutdelningen direktsändes och lades även ut på youtube för att kunna ses i efterhand. Vid ceremonin medverkade även stiftelsens styrelseordförande Lars Christensen och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Årets ciceron

Årets ciceron i besöksnäringen är en ny utmärkelse för 2020 som instiftades gemensamt av BFUF och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Utmärkelsen på 100 000 kronor premierar en aktuell doktorsavhandling till nytta för besöksnäringens företag och anställda. Avhandlingen ska med kunskap och insikt bidra till en positiv utveckling av näringen samt en hållbar turism i Sverige.

Sex doktorsavhandlingar nominerades till utmärkelsen. Henrik Jutbring blev prisad som Årets ciceron 2020 för doktorsavhandlingen Social Marketing through Events. Årets vinnare visar i sin avhandling på evenemangets möjligheter att aktivt bidra till lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

Seminarium på Besöksnäringen på agendan

I samband med konferensen Besöksnäringen på agendan arrangerade stiftelsen tillsammans med Tillväxtverket ett seminarium om framtida trender som påverkar besöksnäringens företag och vad svensk och internationell forskning säger om turism och corona. Seminariet som leddes av Robert Pettersson, verksamhetsledare på turismforskningscentret ETOUR, hade över 200 deltagare.

Kommunikation

Filmer

Stiftelsen erbjöd samtliga vinnare att ta fram en film med syfte att inspirera andra företag till innovation och nytänkande. Från september till december togs 13 filmer fram med olika vinnare. Filmerna lyfter speciellt fram vad de gjort för att klara sin verksamhet under coronapandemin. Filmerna har delats på Facebook men även Twitter, LinkedIn och Instagram och har fått mycket bra organisk spridning.

Media

Den 15 september gick ett pressmeddelande ut ”Nytänkande företag under coronakrisen är vinnare av årets Stora Turismpris”. Som ett resultat uppmärksammades Stora Turismpriset i en stor mängd artiklar över hela landet.

Webbplats

Information om årets Stora Turismpris genererade stor trafik till stiftelsens sidor på Tillväxtverkets webbplats. Mellan den 1 september- 31 december hade sidorna 29 665 sidvisningar (5649 visningar 2019, 1681 visningar 2018). Sammanlagt för hela året hade sidorna 32 190 sidvisningar.

Utveckling av verksamheten

En kontinuerlig dialog pågår om hur verksamheten kan utvecklas för att stärka stiftelsens ändamål. Stora Turismpriset är ett väl inarbetat varumärke och är basen för verksamheten. Utifrån det utvecklas mervärden för att åstadkomma en kunskapsutveckling som bygger på samarbete med andra aktörer och nyttjande av existerande forum.

Under året utvecklade stiftelsen verksamheten genom nedan aktiviteter.

- Ett nytt pris. Årets ciceron i besöksnäringen, instiftades tillsammans med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF

- Filmer om vinnarna av Stora Turismpriset togs fram i syfte att inspirera andra företag till nytänkande

- En workshop om framtida trender och innovation erbjöds vinnarna av priset dagen efter prisutdelningen

- Ett seminarium om framtida trender arrangerades tillsammans med Tillväxtverket på konferensen Besöksnäringen på agendan