Tillväxtverket

Stiftelsen för kunskaps­främjande inom turism

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism arbetar för att främja utveckling av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är stiftelsens huvudman och driver de aktiviteter som styrelsen beslutar om.

Logotyp Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen har en fristående styrelse.

Ordförande

  • Lars Christensen, regional utvecklingsdirektör, Region Värmland

Ledamöter

  • Susanna Heldt Cassel, professor, Högskolan Dalarna och
    föreståndare för Centrum för besöksnäringsforskning
  • Lars Isacsson, strateg, Göteborg & Co
  • Henrik Wester, turismchef, Region Västmanland
  • Malin Zillinger, universitetslektor vid institutionen för
    Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef, Tillväxtverket

Bakgrund

Tidigare har stiftelsen varit knuten till Verket för näringslivs­utveckling, Nutek (2006-2009), Turistdelegationen (1995-2005), Styrelsen för Sverigebilden (1993-1995) och Sveriges Turistråd (till och med 1992).

På bilden ses: Övre raden från vänster: Henrik Wester, Lars IsacssonNedre raden från vänster: Malin Zillinger, Helena Nyberg Brehnfors, Lars Christensen

Övre raden: Henrik Wester, Lars Isacsson Nedre raden: Malin Zillinger, Helena Nyberg Brehnfors, Lars Christensen. Saknas på bild: Susanna Heldt Cassel

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 47