Tillväxtverket

Stiftelsen för kunskaps­främjande inom turism

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism arbetar för att främja utveckling av kunskap inom svensk turism. illväxtverket är stiftelsens huvudman och driver de aktiviteter som styrelsen beslutar om.

Logotyp Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen har en fristående styrelse.


Ordförande

  • Lars Christensen, biträdande regiondirektör, Region Värmland

Ledamöter

  • Susanna Heldt Cassel, professor, Högskolan Dalarna och
    föreståndare för Centrum för besöksnäringsforskning
  • Lars Isacsson, strateg, Göteborg & Co
  • Lotta Magnusson, Chef strategisk utveckling, Visit Dalarna 
  • Erik Lundberg, Doktor i Företagsekonomi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för turism
  • Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef, Tillväxtverket

Bakgrund

Tidigare har stiftelsen varit knuten till Verket för näringslivs­utveckling, Nutek (2006-2009), Turistdelegationen (1995-2005), Styrelsen för Sverigebilden (1993-1995) och Sveriges Turistråd (till och med 1992).

Kontakt

Sanna Berg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 47

Kicki Juopperi, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 02