Tillväxtverket

Vi som arbetar med besöksnäring

Det är vi som arbetar med frågor inom turism och besöksnäringen på Tillväxtverket.

Marie Gyllenberg
Koordinator besöksnäring, 
samverkansarena för besöksnäring

Pernilla Nordström
Destinations- och platsutveckling,
regional samverkan, kulturturism

Linnéa Ax
Affärsutveckling företag, naturturism

Erika Rosander
Besöksnäringens myndighetsgrupp, 
internationell samverkan

Karl Frykholm
Affärsutveckling företag, nationella regionalfondsprogrammet

Sanna Berg
Kunskapsutveckling, Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Carin Persson
Hållbarhetsfrågor, destinations- och platsutveckling

Nina Dahlman
Affärsutveckling företag, naturturismcheckar

Ingrid Sundin
Projektadministratör

Fredrik Junkka
Turismstatistik     

Kontakt

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se