Tillväxtverket

Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar sex projekt finansiering inom ramen för utlysningen Digital kompetens i besöksnäringsföretag.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att under 2022 göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. En insats handlar om att stärka besöksnäringens småföretag att ta nästa utvecklingssteg och att hållbart hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för ökad affärsnytta.

Insatsen ska också stärka och bredda olika företags- och innovationsfrämjares verksamheter samt få fler typer av aktörer att stötta besöksnäringsföretagens digitala omställning.

Totalt beräknas 85 företag delta i de sex projekten.

Beviljade projekt

Digiboard VISIT, High Five, Halland

Projektet fokuserar på tre teman: Datadriven affärsutveckling, Digital omställning genom agila utvecklingsprocesser samt Digital säkerhet. Deltagande företag ska ta fram en digital strategi, visualisering i form av en prototyp samt öka kunskapen om digital riskbedömning.

Total projektbudget: 799 993

Kontakt: anna.petersson@h5halmstad.se

Digital kommunikation och tillgänglighet i besöksnäringen, Kittelfjäll ek. förening, Västerbotten

Projektets syfte är få småföretag att förflytta sig inom Digital motivation, Webb, SoMe-kanaler, SEO, Digital marknadsföring, målgrupper och content. Målet är att företagen ska ta fram en tydlig digital marknadskommunikation.

Total projektbudget: 918 000

Kontakt: jenny@kittelfjall.com

Digital implementering för besöksnäringen, Kunskapspartner, Skåne

Projektet erbjuder en utbildning genom en beprövad metod med tolv moduler (Digital Scorecard) samt individuell coachning. Syftet är att stötta småföretag i arbetet med att ta fram handlingsplaner med fokus på digitala sälj- och marknadsföringsprocesser.

Total projektbudget: 1 170 000

Kontakt: givi.kokaia@kunskapspartner.se

Kållandsö, Lindholmen Science Park, Västra Götaland

Projektet ska med hjälp av digitalisering, visualisering och data som stöd i beslutsunderlag och ny teknologi (digital tvilling) utveckla företags enskilda, och samlade, förmåga att lyfta och stärka en lokal destination, samt företagsfrämjande aktörers förmåga att bidra till den önskade omställningen.

Total projektbudget: 920 000

Kontakt: anna.wennblad@lindholmen.se

Säker digitalisering inom besöksnäringen, Linköping Science Park, Östergötland

Projektet kartlägger de digitala verktyg som används inom besöksnäringen som stöd för genomförandet av en grupputbildning inom säker digitalisering (informations- och cybersäkerhet). Varje företag erbjuds också individuell coachning av en IT-säkerhetsexpert. Projektmodellen bygger på erfarenheter från tidigare projekt.

Total projektbudget: 1 200 000

Kontakt: magnus.lundqvist@linkopingsciencepark.se

Utveckla digital kompetens i besöksnäringen, Visit Dalarna, Dalarna

Syftet med projektet är att deltagande företag ska öka sina affärskunskaper i kommunikation och försäljning via digitala kanaler och att de utarbetar en digital strategi. Detta arbete stöttas också av vidareutvecklingen av en gemensam digital kunskapsplattform med en webbaserad intranätlösning.

Total projektbudget: 1 082 208

Kontakt: lotta.magnusson@visitdalarna.se

Om uppdraget

På uppdrag av regeringen genomför Tillväxtverket insatser under 2022 som främjar besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. Den här satsningen på Digitalisering är en av flera insatser inom områdena kunskapsutveckling, företagens produkt- och affärsutveckling samt hållbar platsutveckling.

75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

Kontakt

Karin Östberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se