Tillväxtverket

Ökat intresse för hållbar turism

Intresset ökar för att lära sig om hur turism och besöksnäringen kan agera mer hållbart. I en gemensam seminarieserie lyfter Tillväxtverket och Visit Sweden aktuell kunskap om hållbar turism.

Ett ökat intresse för Tillväxtverkets och Visit Swedens seminarieserie visar på hur allt fler vill lära sig mer om hållbar turism. Det senaste webbinariet på temat "Hållbarhet ur besökarens perspektiv" hade över 700 anmälda från bland annat företag, kommuner, branschorganisationer, regioner och studenter på turismutbildningar.

- Det finns en stor vilja att arbeta för en omställning av turism och besöksnäringen. Därför har också intresset vuxit för att ta del av kunskap kring hur näringen kan agera mer hållbart. Vårt mål med seminarieserien är att skapa ökad kännedom om redan pågående initiativ kring hållbar turism samt lyfta fram aktuell kunskap kring området, säger Carin Persson, projektledare på Tillväxtverket och ansvarig för seminarieserien tillsammans med Visit Sweden.

Under det senaste webbinariet medverkade bland annat Västmanlands Turism, som berättade om sin handbok Smarta sätt och hur beteendesmarta lösningar kan locka besökare att fatta mer hållbara beslut.

Tidigare webbinarier har bland annat diskuterat mätning och uppföljning av hållbarhet på både företags- och destinationsnivå. Deltagarna har också kunnat ta del av exempel från runt om i landet på hur arbetet med hållbar turism kan se ut i praktiken. Ytterligare tre webbinarier planeras att sändas under 2022.