Tillväxtverket

75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling.

Behovet av att fortsätta utveckla en långsiktigt hållbar turism och en konkurrenskraftig, hållbar och innovativ besöksnäring i hela landet har blivit tydligt i spåren av coronapandemin. Näringen har lidit stor skada och står inför en långvarig återhämtning och omställning till nya förutsättningar.

I huvudsak kommer insatserna inom ramen för uppdraget att ske inom områdena kunskapsutveckling, företagens produkt- och affärsutveckling samt för att främja hållbara platser.

- Vi ser fram emot att ta oss an uppdraget i nära dialog och samverkan med berörda myndigheter, statliga bolag, regionala organisationer och branschföreträdare för ett effektivt och koordinerat genomförande, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.