Tillväxtverket

Ny satsning på evenemangs­statistik

Tillväxtverket bidrar med 1,5 miljoner till ett nytt samarbete för att ta fram statistik och få förbättrad kunskap om evenemangsnäringen.

Publik på en koncert

Evenemangsnäringen är hårt drabbad av pandemin. Samtidigt saknas det statistik och kunskap över vad näringen bidrar med ekonomiskt och vilken roll den spelar i samhället. Detta vill den nya satsningen åtgärda genom att ta fram nationell evenemangsstatistik.

De som står bakom och finansierar projektet är Svensk Live, Svensk Scenkonst, Visita och Riksidrottsförbundet. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) är projektägare. Tillväxtverket bidrar med 1,5 miljoner kronor av den totala budgeten på 2,4 miljoner kronor.

- Det här är en viktig insats för näringen. Evenemangssektorn är djupt påverkad av pandemin och grundläggande basfakta är därför av yttersta vikt. Det är ett lovvärt initiativ från aktörerna i näringen som själva är drivande och med ambitionen att i framtiden löpande ansvara för sin egen statistik, säger Marie Gyllenberg, koordinator för turism och besöksnäring på Tillväxtverket

I början av sommaren 2022 kommer projektet presentera de metoder och den statistik som har tagits fram.